"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Aktuality / novinky z naší školy

 

Soutěž 5 jazyků na pódiu po šesté

Již šestým rokem máme tu čest pozvat všechny žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, kteří mají rádi zpívání, recitování či hraní divadelních scének v cizích jazycích a chtěli by si zasoutěžit před mezinárodní porotou v přátelské soutěži 5 jazyků na pódiu. Letošní ročník se koná v úterý 3. prosince 2019. Přihlásit se lze přes elektronickou přihlášku, propozice s bližšími informacemi a plakát je ke stažení na stránkách naší školy. Těšíme se na Vaše krásná vystoupení a účast na koncertě vítězů po skončení soutěže – přibližně mezi 12. a 13. hodinou.

celý článek02.10.2019 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Jiná soutěž než obvykle

Ve dnech 6. - 7. 11. 2019 jsme měly jedinečnou možnost zúčastnit se 25. ročníku ekologické olympiády pro SŠ. Šlo o krajské kolo, které probíhalo v Oucmanicích na ekocentru Paleta. Soutěžily jsme ve trojčlenných týmech, ten náš "legendární dream team" se skládal z Veroniky Janegové, Anety Solníkové a mě.

celý článek14.11.2019 / Veronika Knížková (5. C)

1. A na návštěvě knihovně

Dne 12.11 navštívila naše třída 1. A Městskou knihovnu v Holicích. Seznámili jsme se s chodem knihovny, sami si zkusili vyhledávat knihy z povinné maturitní četby pomocí online katalogu a naučili se, co znamená Mezinárodní desetinné třídění. Zjistili jsme, že naučná literatura se řadí právě podle Mezinárodního desetinného třídění, zatímco beletrie podle abecedy. Mnoho žáků využilo možnosti založit si v knihovně členskou kartu. Také jsme se dozvěděli, že knihovna pořádá různé poutavé akce, například autorská čtení nebo besedy se známými autory. Troufám si říct, že se exkurze všem velmi líbila, vždyť jsme se dozvěděli spoustu nových informací.

celý článek14.11.2019 / Zuzana Matějová (1. A)

Litevská návštěva na GYHOLI

Celý týden od 21. do 25. 10. na našem gymnáziu pobývaly dvě kolegyně učitelky z Gymnázia v Rokiškis v Litvě, které tu plnily druhou část evropského projektu Erasmus KA1. V rámci tzv. „stínování" vykonávaly každý den několik náslechů u českých kolegů stejné specializace, aby zhodnotily nabyté zkušenosti v rámci dvouletého projektu, ale zejména ve své vlastní praxi, sdílely je s kolegy ve své škole i širším okolí. Valéria sledovala hodiny jazyků, zejména jazyka ruského, a Rasa byla v hodinách fyziky. Z naší strany se projektu zúčastnilo celkem 10 učitelů. Litevské kolegyně mohly sledovat celý chod školy a velmi kladně oceňovaly nestresující atmosféru, ale také soustředěnou výuku bez rušivého vlivu mobilů v hodinách.

celý článek05.11.2019 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Přípravné kurzy 2020

Pro uchazeče o studium jsme zahájili přihlašování na přípravné kurzy. Podrobné informace a přihláška jsou dostupné v sekci Uchazeč.

celý článek24.10.2019 / Mgr. Marek Janů

Babí léto na Královské cestě

17. října jsme se vydali na exkurzi do Prahy, jejímž cílem bylo projít Královskou cestu – součást jednoho z maturitních témat z anglického jazyka. Královská cesta je historická trasa centrem Prahy, po které projížděli nastávající čeští králové ke korunovaci. Stejně jako králové jsme i my začínali na náměstí Republiky, v místě bývalého Králova dvora, a končili na Pražském hradě u katedrály svatého Víta.

celý článek21.10.2019 / Patricie Vohralíková a František Kloboučník (8. C)

Jubilejní Bílá pastelka

Ve středu 16. října 2019 jsme se opět zapojili do celostátní charitativní sbírky Bílá pastelka, kterou organizuje organizace Tyfloservis a která se letos konala již po dvacáté. Tentokrát v centru Holic nabízely ke koupi symbolickou bílou pastelku dvojice ze třídy 5. C. Vybrané prostředky putují na speciální služby pro nevidomé a slabozraké, například na výuku práce na počítači, nácvik chůze s bílou holí, knihovnu digitálních dokumentů, výcvik vodicích psů pro nevidomé či na zaměstnávání zrakově postižených. Dvojicím se podařilo vybrat částku převyšující 2100,-. Děkujeme dobrovolníkům z 5. C za pomoc a všem, kteří přispěli, za podporu charitativní akce.

celý článek19.10.2019 / Mgr. Kateřina Kay

Byli jsme na vernisáži

15. října 2019 se naši studenti zúčastnili na náměstí T. G. Masaryka vernisáže zajímavé putovní výstavy „Než přišla svoboda". Organizátorem výstavy je Pardubický kraj a výstavní panely připravili pracovníci regionálních muzeí v Pardubicích, Chrudimi, Vysokém Mýtě a Litomyšli. Výstava bude instalována celkem v 16 městech Pardubického kraje, v Holicích bude k vidění od 15. do 28. 10.

celý článek15.10.2019 / Aleš Kotyk
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima