"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Aktuality / novinky z naší školy

 

Ředitelské volno

Rada Pardubického kraje schválila 4. října 2021 náš návrh na vyhlášení ředitelského volna v pátek 5. listopadu 2021.

celý článek12.10.2021 / Mgr. Andrea Daňková

Exkurze do Pardubic

V pondělí 18. října 2021 podnikla třída 1. A v rámci anglického jazyka výpravu za poznáním a historií krajského města Pardubic. Naše naučná stezka napříč Pardubicemi započala u Zelené brány, kde jsme se rozdělili do skupin a obdrželi mapu Pardubic s pracovním listem a instrukcemi k daným úkolům.

celý článek19.10.2021 / Markéta Tomášková 1. A

Pobyt v Tramtáryji

MŠMT ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem spustilo na začátku školního roku Národní plán doučování. Kromě klasického doučování bylo možno finanční příspěvek využít na adaptační a socializační aktivity pro kolektivy žáků. V naší škole proto vyjely třídy 2. C, 3. C a 4. C do rekreačního střediska Tramtáryje na Horním Jelení. Učitelé spolu se zkušenými lektory pro ně připravili pestrý program v podobě různých aktivit zaměřených především na stmelení třídního kolektivu.

celý článek18.10.2021 / Mgr. Veronika Rožková

Reminiscence z exkurze do Prahy

Po covidové přestávce se letošní maturanti 4. A a 8. C zúčastnili anglickou sekcí každoročně pořádané exkurze do Prahy. Studenti si sami dělají průvodce a každý přednese svůj pečlivě připravený příspěvek přímo „v terénu“. Částečně interaktivně pojatá procházka po trase Královské cesty je velmi oceňovanou aktivitou k doplnění a ucelení poznatků o Praze a studenti ji využijí nejen v angličtině, ale prolíná se dalšími předměty a v neposlední řadě rozšiřuje jejich všeobecný rozhled.

celý článek14.10.2021 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová

Dny duševního zdraví v naší škole

Ačkoliv si světový den duševního zdraví připomínáme 10. října, již během měsíce září na gymnáziu proběhl Program Dny duševního zdraví napříč všemi ročníky nižšího gymnázia. Program vznikl díky spolupráci expertů se zkušeností z oblasti psychologie, dětské a školní psychologie a krizové intervence.

celý článek11.10.2021 / Mgr. Linda Nováková Schättingerová

Humorlos? NEIN!

Němčináři tříd 3. A a 7. C měli v úterý dopoledne možnost seznámit se s prostředím Goethe centra v Pardubicích, které zorganizovalo pro zájemce o německý jazyk a německou kulturu výstavu vtipů. Žáci si výstavu prošli a s pomocí i-padů si německý humor užili částečně i interaktivně.

celý článek05.10.2021 / Mgr. Jana Doskočilová

Český den proti rakovině

Ve středu 29. září 2021 se studenti ze tříd 2. A a 6. C zapojili do charitativní sbírky Český den proti rakovině, která je mimochodem nejstarší sbírkou v České republice. Sdružení Liga proti rakovině ji každoročně pořádá již od roku 1996. Z důvodu epidemie COVID-19 se sbírka přesunula z tradičního květnového termínu na náhradní termín na konci září.

celý článek05.10.2021 / Mgr. Aneta Rambousková

Dějepisný projektový den

Dne 23. září 2021 jsme měli jedinečnou možnost opustit školní lavice a účastnit se projektového dne mimo školu. Takže místo historie v budově našeho gymnázia nás čekala procházka historií samotnou na Pardubickém zámku.

celý článek01.10.2021 / Veronika Knížková (7. C)
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima