"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


5 jazyků na pódiu v době covidové

Ani v letošním roce se nepřerušila tradice soutěže 5 jazyků na pódiu, i když proběhla ve velmi omezené formě a s odkladem původně zamýšlených inovací na „lepší časy".

Soutěžní klání proběhlo postupně během adventního období ve skupinách podle jazyků a zúčastnili se ho žáci nižšího gymnázia a skupin francouzštiny a ruštiny vyššího gymnázia.

Studenti soutěžili v přednesu uměleckého textu, jazykolamů a dramatizaci dialogu. Vítězové, na kterých se shodli spolužáci a vyučující, byli odměněni krásnou knihou a drobnými dárky.

17.12.2020 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima