"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


5 jazyků v době covidové

1. 12. 2021 se i přes nepřízeň doby uskutečnila umělecko-jazyková soutěž 5 jazyků na pódiu. Letos byla soutěž inovována, aby mohly děti zapojit i své dovednosti v zacházení s technikou. V kategorii zpěvu měli žáci předvést zpěv s nahraným doprovodem jako karaoke a v kategorii mluveného slova si měli připravit autorský rozhovor. Se stále zhoršující se pandemickou situací se nakonec soutěž musela přenést do distanční formy, což zkomplikovalo nácvik i přípravy celé soutěže. Přesto se celkem 45 dětí a jejich obětavých učitelů z celkem 8 škol odvážilo zvednout hozenou rukavici a v docela limitovaném čase se utkat s technikou, zapojit často i další figuranty, nahrát svá vystoupení a přes internet je poslat k nám. Jako každý rok se sešly poroty jednotlivých jazyků v čele s rodilými mluvčími. Ve francouzštině jsme přivítali pana ředitele Francouzské Aliance v Pardubicích a mladého francouzského stážistu. Ostatní patří již většinou k osvědčeným příznivcům naší soutěže a dlouhodobě žijí v naší zemi. I když se letos poprvé nepřihlásili žádní odvážlivci do kategorie ruštiny, němčina tu přece jen měla své zástupce a sice trojici šikovných žáků z Býště.

Francouzštinu ovládli žáci ZŠ SNP z Hradce Králové, kteří zaujali všechna oceněná místa. Ve španělštině se kromě ZŠ SNP dařilo také Prvnímu soukromému gymnáziu z Hradce Králové a na oceněném místě byla také ZŠ Studánka z Pardubic.

Tradičně nejvíce žáků soutěží v angličtině. Ve zpěvu karaoke opět nejvíce zabodovaly dívky ze ZŠ SNP, ale také ZŠ Studánka. Letos nejvíce pozornosti přitáhla kategorie autorský rozhovor, ve které excelovali žáci ze ZŠ Borohrádek a ZŠ Studánka. Kategorie byla dosti vyrovnaná, takže bylo uděleno několik zvláštních cen za nápadité zpracování rozhovoru či písně a mnohde i perfektní zpracování nahrávky.

Soutěž online byl trochu krok do neznáma. Dá se říci, že ačkoliv živé vystoupení a osobní setkání se nedá ničím nahradit, pro mnohé se otevřelo i něco nového, co doposud dělali jen okrajově – byli nuceni vše více promyslet, nahrát se, podívat se na sebe a vše alespoň do určité míry zpracovat. Po společném přivítání v online konferenci, se poroty rozdělily podle jazyků, aby co nejobjektivněji zhodnotily všechny nahrávky jednu po druhé. Po skončení se ke konferenci mohli připojit prostřednictvím svých učitelů také žáci. Mohli sledovat vyhlášení vítězů online a slyšet všechny rodilé mluvčí promluvit jejich jazykem. Z technických důvodů jsme nemohli uskutečnit defilé vítězných nahrávek. Letos však byly oceněny téměř všechny děti krásnými, zejména knižními cenami, které jim budou doručeny v tomto týdnu. Chtěli bychom poděkovat za přízeň i našim sponzorům – především našemu zřizovateli Krajskému úřadu v Pardubicích, Městskému úřadu Holice a organizaci MAS Holice, kteří nám každoročně poskytují finance na organizaci této oblíbené soutěže.

07.12.2021 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima