"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Adaptační kurz 1. C

V úterý 12. září se třída 1.C za dozoru paní profesorky M. Koláčkové a třídního učitele M. Nečesaného vydala do rekreačního zařízení Radost schovaného v lesích okolo Horního Jelení. Ihned po příchodu do areálu se oblíbenou atrakcí stal zdejší kolotoč. Otěže programu vzal nejprve pevně do svých rukou pan profesor Janů, jehož hry pomohly k bližšímu seznámení žáků. A světe div se, po důkladném nacvičování padl i jeden „světový rekord"! Vrcholem dopoledního programu byla týmová štafeta „Pirátů" a „Holohlavců", kteří závodili v koulení pneumatiky po slalomové trati. I přes malé „vodní dobrodružství Pirátů" oba týmy štafetu dokončily. Po dobrém obědě už začal program odborných lektorů zaměřený na utužování kolektivu i prevenci šikany a návykových látek. Přednášky byly pro žáky přínosné a užitečné, lektoři je chválili za pozorný a aktivní přístup. Pan profesor Janů v lese připravil lanovou atrakci, která zpestřila odpolední program a ověřila obratnost i odvahu žáků. Večer došlo i na opékání vuřtů a slovní hry u táboráku. Poté jsme přespali v jedné z budov v areálu. Po chutné snídani na žáky čekala opět přednáška a poté hry – tentokrát zaměřené především na důvěru a stmelení kolektivu. Vrcholem tohoto bloku byla oblíbená „zkouška důvěry", kterou absolvovali všichni žáci a následně i třídní učitel. Celý kurz byl završen obědem, zhodnocením a odjezdem domů.


O tom, že byla akce skutečně přínosná a splnila svůj účel, nechme promluvit také některé žáky 1.C:

„Na adaptačním kurzu se mi líbilo, protože jsme byli v přírodě a také tam dobře vařili. Hráli jsme různé hry a kromě toho jsme se dozvěděli, co máme dělat, když se setkáme se šikanou." Adam Pultar

„Měli jsme spoustu zážitků...drželi se za ruce a prolézali smyčkou, povídali si o naší třídě, o drogách, lezli po laně nataženém mezi stromy pár metrů nad zemí..." Marie Jedličková

„Přednášky byly velmi zajímavé a poučné." Ivan Hlávka

„Program byl velice nabitý a instruktoři byli moc milí. Se spolužáky jsme se lépe skamarádili a také jsme se lépe poznali." Štěpánka Melichová

„Dozvěděla jsem se více o druhých lidech. Moc se mi líbilo i noční opékání vuřtů." Eliška Jehličková

22.09.2017 / Mgr. Michal Nečesaný
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima