"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Adventní večer 2018

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 se na naší škole uskutečnil tradiční Adventní večer. Tentokrát jsme se zastavili o týden dříve, abychom si aspoň na chvíli odpočinuli od předvánočního shonu, pečení cukroví a dohánění posledních restů v práci a uvědomili si, že se přiblížil ten laskavý čas, kdy něco končí a něco nového začíná a kdy se do nás vlévají pocity tužeb a očekávání. I letos jsme se snažili, aby náš program přinesl nějaké „novum", ale stejně nostalgické a radostné. A protože naším údělem je práce s dětmi, nechali jsme jim i prostor k vyjádření o něco větší. Studenti nižšího gymnázia, soustředěni ve školním sboru pod citlivým vedením mladé paní učitelky Marie Filipové, se svými písněmi postarali o prolog scénky Vánoce v roce nula a dnes, která se snažila vyjádřit pravý smysl těchto svátků, kdy nám Boží Syn daroval naději, že náš život pro druhé má opravdu smysl. Vždyť v Betlémě se nenarodil jenom Ježíšek, ale zrodilo se zářivé Světlo v nás! V první části večera si také diváci mohli prohlédnout vernisáž studentských obrázků s biblickou tematikou, které žáci připravili v hodinách výtvarné výchovy a dějin umění pod vedením paní Václavy Macků. Po krátkém občerstvení jsme se pak v 18 hodin odebrali do auly na další vystoupení pěveckého sboru, podpořeného klavírním doprovodem Zdeny Raabenstein Schejbalové, a především k poslechu filmových melodií v podání klavírního virtuóza Marca Pascucciho s italskými kořeny. Vyslechli jsme skladby z filmů Gladiátor, Tři oříšky pro Popelku (dokonce v autorově vlastním aranžmá), skladby Vangelise a mnoho dalších. Slavnostní atmosféru umocnila závěrečná koleda opět v provedení našeho sboru, kdy se spontánně přidávali i přítomní diváci. Celým večerem nás provázel letošní maturant Dominik Vlasák.
Pevně doufáme, že se všem celá akce líbila, že přispěla k umocnění pocitů radosti. Naše poděkování patří také všem sponzorům Adventního večera i dalším žákům z nižšího i vyššího gymnázia a jejich učitelům, kteří se na přípravě akce podíleli.
Dobrovolné vstupné ve výši 7500 Kč odesíláme na konto Adventních večerů při České televizi.

Sponzoři Adventního večera 2018:
1/ Valma Holice – pohoštění na akci
2/ Viktoria Pardubice – 1 000 Kč
3/ Darina Götzlová – daňový poradce – 2000 Kč

 

17.12.2018 / Mgr. Eva Pýchová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima