"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Besedy o charitativní činnosti

V rámci předmětů VkO a ZSV se ve čtvrtek 12. 10. 2018 uskutečnila beseda s vedoucím projektu Adopce na dálku a koordinátorem Tříkrálové sbírky z Diecézní katolické charity v Hradci Králové, panem Vojtěchem Homolkou. Studenti se měli možnost dozvědět, jakými činnostmi se charita zabývá, komu a jak pomáhá. Nejen v rámci implementace etiky do obou předmětů je třeba naše žáky neustále vést k prosociálnosti ve prospěch slabých a nemohoucích, kterých je v naší společnosti tolik. Obě besedy proběhly v příjemné atmosféře. A nás velmi těší, že naši žáci jsou empatičtí, ochotni pomoci všem potřebným. I to je náplní každé školy.

Za obě třídy přikládám zajímavé hodnocení akce studenty:

„Dne 18. října do naší školy zamířil Mgr. Vojtěch Homolka z královéhradecké diecézní charity. Ve 2. C měl přednášku v hodině výchovy k občanství a za těchto 45 minut jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o oblastech působnosti charity, ke které patří i charitativní činnost v Indii. Úvodem nám sdělil zajímavosti o Tříkrálové sbírce a dozvěděli jsme se, že 65% z výnosu sbírky jde na lokální charitativní aktivity a 35% na mezinárodní pomoc (z Hradce Králové tato částka míří do Indie). V Indii pomáhají rodinám s příjmem do 15 000 rupií (asi 5 000 Kč). Pomoc zahrnuje školné, učebnice, učební pomůcky, uniformu, tábor a případně i jízdné do školy. Dohromady tato částka činí 6500 Kč/rok. Tamní žáci se vzdělávají za pomoci královéhradecké charity už 18 let a za tuto dobu díky jejím projektům v Indii vystudovalo několik nových učitelů a dalších vysokoškolsky vzdělaných lidí. Jestliže chcete také pomoci, můžete adoptovat na dálku nějaké dítě z Indie, stačí navštívit stránky: https://hk.caritas.cz/. Jménem celé třídy bych chtěl Mgr. Homolkovi poděkovat za návštěvu v naší škole a popřát mu mnoho nových školáků." Ivan Hlávka, 2. C

„Během hodiny základních společenských věd jsme se zúčastnili besedy, která nesla název Adopce na dálku. Přijel k nám na gymnázium pan Homolka z hradecké charity, který má na starost Tříkrálovskou sbírku a právě zmíněnou adopci. Vyprávěl o tom, jak podporovat děti - především ty z Indie. Na co dítěti peníze můžeme poskytnout - školné, pomůcky, uniformu a mnoho dalšího. Také nám řekl, jaké děti jsou do tohoto programu zapojeny. Myslím, že beseda byla užitečná. Pomoci druhým potěší. Jsem ráda, že i naše škola může pomoci!"
Kateřina Sochůrková, 6. C

22.10.2018 / Mgr. Eva Pýchová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima