"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Co je to CO2 liga?

 

CO2 liga je vzdělávací program, který se zabývá globálním oteplováním a jeho omezením. Představí vám ve zkratce klimatické změny. Soutěž zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globálním klimatickém rozvratu, o změnách, které můžeme očekávat v České republice a o možnostech, jak se na ně připravit. Žáci se tak v CO2 lize dozví nejen o dopadech klimatického rozvratu a možnostech jejich řešení, zároveň si také vyzkouší, že nemusí být jen pasivními pozorovateli dění, ale že sami dokážou mnohé změnit a posunout k lepšímu.

 

Kdo jsme my?

Jsme žákyně ze 4. C. Naším úkolem je seznámit vás jak se soutěží, tak s klimatickými změnami.

 Skleníkový efekt

Jedná se o proces ohřívání planety. Je to způsobeno zvýšeným množstvím některých plynů ve vzduchu. Kvůli tomu se zvyšují schopnosti atmosféry udržet teplo, čímž se zvyšuje teplota v atmosféře.

 Co jsou to skleníkové plyny?

Plyny vyskytující se v atmosféře, které mají největší podíl na skleníkovém jevu. Jsou to:

CFC (freony)

CH4 (methan)

N2O (oxid dusný)

CO2 (oxid uhličitý)

 

Uhlíková stopa

Uhlíková stopa je suma vypuštěných skleníkových plynů.

Tvorba uhlíkové stopy:

Auto (na benzín) … 15 000 km … 3 300 kg CO2

Auto (na naftu)  ….. 15 000 km … 3 020 kg CO2

Autobus ................ 15 000 km … 500 - 2 450 kg CO2

Vlak ….................... 15 000 km … 440 - 1 600 kg CO2

Letadlo …............... 15 000 km … 2 700 - 7 700 kg CO2

Na jednoho Čecha připadá zhruba 12,4 tun oxidu uhličitého za rok, což je ve srovnání s jedním obyvatel Indie až 11x více.

Jestli chcete i vy zjistit svou uhlíkovou stopu, můžete si ji zkusit vypočítat na:

http://www.uhlikovastopa.cz/kalkulacka

 Jak můžete snížit svoji uhlíkovou stopu?

1) Omezte jízdy autem – nejlépe jezděte na kole, případně autobusem

2) Snižte spotřebu elektřiny – zdrojem skleníkových plynů jsou i elektrárny, zejména uhelné

3) Neplýtvejte vodou

4) Neplýtvejte jídlem

 Závěr

Je hezké zamyslet se nad sebou, ale co systém? Do našich laboratoří chemie přišla zásilka mléčné bílkoviny až z Nového Zélandu. Proč ta doprava? Proč ne z místních produktů? Ve vzduchu je teď zbytečně víc oxidu uhličitého. Podobných případů je na světě mnoho. Pojďme s tím něco udělat. Pojďme to změnit!

 

Sbohem a díky za ryby

Karolína Bulánková, Magdaléna Bulánková, Alžběta Chytková, Terezie Koubková

20.01.2020 / Alžběta Chytková (4. C)
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima