"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


CO2Liga – mise splněny!

Tento rok jsme se my, žákyně z 2.A, Tereza Feltlová, Markéta Holušová, Markéta Mrázová a Kateřina Tothová zapojily do projektu CO2 liga. Jedná se o celoroční soutěž se zaměřením na ochranu životního prostředí. Do soutěže se mohou zapojit týmy žáků z druhého stupně základní školy a prvních dvou ročníků střední školy. Celý projekt je rozdělen do 4 misí, ve kterých musí týmy splnit během 1 až 2 měsíců různorodé úkoly týkající se ekologie. Hlavním cílem soutěže však není být nejlepší, ale obeznámit se s aktuálními problémy a riziky, se kterými se naše planeta potýká... Náš tým nesl jméno Tesaříci Nadprůměrné Velikosti. Někteří studenti gymnázia ho možná už slyšeli, neboť jsme na škole měli přednášky, tvořili anketu, a dokonce si na celý rok přivlastnili nástěnku vedle kabinetu chemie pro sebe. A proč zrovna Tesaříci? Tesařík alpský je brouk, který je v dnešní době na území Česka velmi vzácný, a to právě kvůli klimatické změně. Proto nám přišel jako vhodný maskot našeho týmu. I přes velmi ikonickou modrou barvu tohoto krásného brouka jsme však pro barvu našeho týmu zvolili sytě červenou. Chtěli jsme tím na sebe, a tudíž i na klimatickou změnu, co nejvíce upozornit! Nyní bychom rády v kostce popsaly, jak jsme jednotlivé mise plnily. Úkolem naší první mise bylo seznámit se se samotným problémem klimatické změny, tudíž jsme si toho museli o tématu hodně nastudovat. Zhlédli jsme mnoho videí a pročetli několik odborných článků. Tyto nové znalosti jsme náhle museli prezentovat ostatním. My jsme si jako naše obětní beránky vybrali třídy 1. C, 3. C a 4. C. Těm jsme vysvětlovali úplné základy ekologie, tj. skleníkový efekt, proč je globální oteplování problém, dopady lidské činnosti na životní prostředí, jak může každý pomoci apod. Besedy nás moc bavily! Poslední úkol mise bylo výtvarné ztvárnění toho, jak klimatickou krizi vnímáme. Nutno říci, že tento úkol nás obzvlášť bavil a každý z nás jej pojal jinou formou. Kreslily jsme, napsaly jsme pohádku i báseň, a klimatickou změnu se nám dokonce podařilo ztvárnit na kusu oblečení! Úkolem druhé mise bylo vypočítat naši vlastní uhlíkovou stopu a následně vymyslet způsoby, jak ji snížit. Po dobu dvou týdnů jsme pak museli naše vymyšlená opatření dodržovat. Někteří naši členové tedy řekli na pár dní na shledanou masu či teplé sprše... Jelikož druhá mise probíhala v prosinci, tak posledním úkolem byla výroba vánočního dárku ve formě biouhlu, který se využívá na obohacení půdy. Jeden takový pěkný kousek jsme vyrobili hezky doma v kamnech. Ve třetí misi jsme se museli zamyslet nad prostředím, ve kterém bydlíme. Cítíme se v něm bezpečně? Máme v okolí svého bydliště dost přírody, veřejných prostorů, kultury? Nakonec jsme vypracovali pocitovou mapu obce Moravany, ve které jeden z našich členů bydlí. Hlavním úkolem poslední mise bylo uspořádat libovolnou ,,osvětovou" akci. A jelikož náš tým velmi baví přednášky, rozhodli jsme se uspořádat projektové dny na nedalekých základních školách. První den probíhal na ZŠ Komenského v Holicích, kde jsme s 2. A a 2. B strávili celé dopoledne na besedě s tématem Den Země. Pro děti jsme si připravily prezentaci, kartičky, Kahoot, pracovní list a vše jsme se snažily udělat zábavné a interaktivní. Druhý den půlka našeho týmu navštívila ZŠ Moravany, kde jsme se s 9. A bavili o obnovitelných zdrojích energie. Oba dny jsme pro žáky měly připravené i malé odměny ve formě bonbónů a samolepek. Aktivita všech žáků na obou školách nás velmi příjemně překvapila! Dokončit všechny mise nebylo jednoduché, jelikož se vyskytlo mnoho problémů, se kterými jsme se jako tým musely vypořádat. I přesto jsme na náš výkon velmi hrdé a tuto soutěž doporučujeme všem, kterým na životním prostředí záleží. Také bychom chtěli poděkovat všem kantorům, kteří nám dali tu možnost jejich třídám prezentovat nebo nám jakýmkoliv jiným způsobem s projektem pomohli! Veliké díky obzvlášť patří paní Mgr. Veronice Kotyzové, která na náš projekt celý rok dohlížela.

27.06.2023 / Tesaříci nadprůměrné velikosti
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima