"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Další úspěch na semináři Rozhoduj o Evropě

Dne 10. listopadu jsme se v doprovodu paní učitelky Martincové účastnili vzdělávacího projektu Rozhoduj o Evropě realizovaného obecně prospěšnou společností EUTIS. Jako zástupci tříd 7. C (Magdaléna Bulánková, Lucie Cibereová a Václav Hubač), 6. C (Ivan Hlávka a Eva Hlaváčková), 3. A (Patrik Nešetřil) a 2. A (Jan Musil) jsme měli příležitost se účastnit modelového zasedání evropských institucí, a tak se na den stát tvůrci evropské politiky. Letos jsme jednali o návrhu transparentnosti a cílení politické reklamy.

Tentokrát jsme se zúčastnili semináře v Pardubicích, kterého se zúčastnilo celkem 18 studentů z různých středních škol, měli jsme tak možnost setkat se se studenty z gymnázií z Pardubic a Prahy, ze Střední průmyslové školy chemické z Pardubic a z Integrované střední školy v Moravské Třebové.

Po jednáních jsme pak diskutovali s odborníky a dalšími osobnostmi veřejného života o současných nejen evropských tématech, kterými byla bezpečnost, ochrana životního prostředí či možnosti pro mladé.
Z každého zasedání – Evropský parlament a Rada EU – se na konci vyhlásili 3 nejlepší účastníci. 1. místo z poslanců EP získal Ivan Hlávka, který automaticky postupuje do modelové zasednání v Brně, kam se vydají nejlepší účastnici z České a Slovenské republiky. Mezi nejlepšími ministry v Radě EU se umístili na 2. místě Patrik Nešetřil a na 3. místě Lucie Cibereová. Všichni účastníci pak mají možnost napsat argumentační esej a dostat se tak na zasedání v Brně.
Celou akci jsme si moc užili a rozhodně všem doporučujeme, aby se příštího ročníku také účastnili.

Loňský ročník, na kterém měli naši studenti také úspěch, si můžete připomenout zde.

 

12.11.2022 / Magdaléna Bulánková (7. C)
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima