"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Den Země

Dne 22. 4. se slaví celosvětový Den Země, naše škola se již tradičně účastní dobrovolných úklidů, které jsou s tímto dnem úzce spjaty. Jak ale zorganizovat podobnou akci během distanční výuky? Věc značně problematická, především v době lockdownu a omezení počtu zúčastněných osob, ale rozhodně ne nemožná…

Několik tříd naší školy dostalo v rámci hodin zeměpisu velice zajímavé zadání. Žáci měli utvořit dvojice nebo malé skupinky a v těchto týmech šli uklidit nějakou část znečištěné krajiny ve svém okolí. Pestrost lokalit, které byly žáky vyčištěny, byla opravdu bohatá. Studenti podnikali výpravy do lesů, na louky, k rybníkům nebo třeba i do městských parků. Uklizená oblast tak tedy byla mnohonásobně větší, než by se dalo zvládnout během klasické prezenční výuky ve školách.

Během úklidu žáci měli možnost zažít něco jiného než jen koukání do monitorů svých počítačů a dostali se na čerstvý vzduch. Nejen že tento úkol pomohl naší planetě a kráse našeho okolí, ale také jsme zažili trochu akce a velikou zábavu. Studenti svou úklidovou činnost zdokumentovali a z jejich fotografií lze vyčíst, že nešlo o bezvýznamnou práci. Myslím, že naše snaha a zapojení se do této akce přinesly své ovoce, nám nové zkušenosti a zážitky a planetě Zemi alespoň trošku úlevy…

Veronika Knížková (6. C)

 

Zachraňte naši zemičku - Kateřina Vaicová (2. C)

Proč ničíme záměrně naši zem?
Vždyť jediným je naším domovem!
Proč mizí rostliny a zvířata z planety?
Vždyť krásné je, co obklopuje naše životy!
Proč lidé v přírodě vyhazují plast?
Vždyť je to pro živočichy past!
Proč škodlivý smog do ovzduší vypouštíme?
Vždyť i své vlastní plíce si ničíme!
Proč vodu na zemi znečišťujeme?
Vždyť ji všichni k životu potřebujeme!
Proč tolik výrobků je z umělé hmoty?
Vždyť vyrobit umíme i rozložitelné produkty!
Chceme-li zachránit pro své potomky zdravou přírodu,
Postavme se každý přímo čelem k tomu:
Neznečišťujme ji záměrně,
Vždyť jediná je naše země.
Jen čistá půda, vzduch a voda,
se může nazývat zdravá příroda!

 

 Báseň ke Dni Země - Vojtěch Zběhlík (1.C)

Není nic krásnějšího na Zemi než pohled na hvězdy na nebi.
Lidé si ho ale kazí, až z toho člověka někdy mrazí.
Vypouští plasty do moře a uhelné továrny stále pracují,
a kvůli tomu oráč dříve dooře a jiní umírají potají.
Pryč od depresivní části, na Zemi je to přeci krásné,
a to proč, to je snad všem jasné.
Podívej se na květiny nebo na daleké moře,
není snad člověk jediný, který by nebyl na krásné hoře.
Z těchto veršů plyne ponaučení, a to je snadné,
pokud budeš Zemi ničit, přijdeš o všechno krásné.

 

17.05.2021 / Mgr. Veronika Rožková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima