"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


E-twinningový projekt "Tolerance for otherhood"

Již od roku 2005 běží tento projekt v zemích Evropské Unie, je tu také platforma škol, učitelů a studentů, která poskytuje prostor pro mezinárodní partnerskou spolupráci přes ICT prostředky a aplikace na internetu.

Během několika posledních týdnů třída 1. A pracovala na projektu zaměřeném aktuálně na toleranci k jinakosti v multikulturní společnosti, doma ve své zemi, ale i v rámci Evropy i světa. Studenti s pomocí e-twinningové platformy TWINSPACE spolupracovali s partnerskými školami z Polska, Slovinska a Turecka. Nejprve se seznamovali, vytvářeli a volili logo, nahráli vytvořené krátké prezentace školy a města (většinou v aplikaci Wakelet), uspořádali kvíz pro své partnery „Co víš o zemi svého partnera" v aplikaci Kahoot. Dále uváděli vzájemně pozitivní a negativní stereotypy a předsudky o své národnosti i jiných a pak hledali cesty, jak se dají stereotypy překonat. Součástí celého projektu byly 3 videokonference na kterých se studenti setkali „naživo" v reálném čase. Dorozumívacím jazykem byla samozřejmě angličtina, ale jedním z úkolů bylo naučit se několik slov či krátkých vět v jazyce ostatních partnerů, což byla malá výzva a mluvčí vždy sklidil hlasité uznání.

Třída 1.A si zaslouží pochvalu za práci a trpělivost, někdy bylo třeba i doslova bojovat s nepřízní osudu, a to když probíhala odstávka elektřiny a domluvenou videokonferenci se podařilo s pomocí šikovných pánů studentů uskutečnit přes mobilní telefon s reproduktory.

S takto aktivními a motivovanými studenty rozšíříme podobnou mezinárodní spolupráci i v příštím roce a uskutečníme další mini projekt, který může přerůst ve větší reciproční víceletý mezinárodní projekt s dalšími evropskými školami.

28.06.2022 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima