"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Evropská unie online

V rámci společenskovědního semináře jsme měli možnost zúčastnit se dvou přednášek o Evropské unii. První jsme absolvovali 9. března. Přednášejícími byli Jan Řebřina, moderátor, který má na starost hosty v Bruselu. Další osobností, která se nám představila, byla Markéta Franková, vedoucí oddělení překladatelství češtiny a evropských jazyků. Přednáška nám nastínila možnosti studia v rámci Evropské unie, například program Erasmus. O svých osobních zkušenostech hovořil i bývalý stážista v Bruselu, dnes již zaměstnanec a současně student Karlovy univerzity v Praze, Václav Kyllar. Následně se v moderování střídali paní Franková a pan Řebřina, kteří zdůraznili význam evropských jazyků a také nám přestavili důležité instituce Evropské unie a jak to zde funguje. Po celou dobu přednášky jsme se mohli na cokoliv zeptat, zároveň se přednášející ptali nás, co o Evropské unii víme.

Druhou přednášku o Evropské unii jsme absolvovali 23. března. Opět nás přivítal pan Honza Řebřina a paní Lucie Boukalová z Eurocentra, pobočky Evropské unie v Pardubicích. Na začátek jsme vyplnili kvíz zaměřený na informace o EU z minulé přednášky. Poté mezi nás přišel i pan Vít Olmer, který k tématu také přispěl několika zkušenostmi ze svých pobytů na Blízkém východě a v Londýně. Na závěr se k nám připojila europoslankyně Dita Charanzová. Měli jsme opět možnost položit jí několik dotazů, mezi kterými byly otázky mířící na dvojí kvalitu potravin, zajímala nás i problematika okolo vakcíny proti COVID-19. Za přednášky moc děkujeme paní profesorce Pýchové, která nám je zprostředkovala. Obě byly velmi zajímavé a obohatily tak online výuku. 

06.04.2021 / Veronika Králová, 7. C
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima