"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Exkurze do Pardubic

V pondělí 18. října 2021 podnikla třída 1. A v rámci anglického jazyka výpravu za poznáním a historií krajského města Pardubic. Naše naučná stezka napříč Pardubicemi započala u Zelené brány, kde jsme se rozdělili do skupin a obdrželi mapu Pardubic s pracovním listem a instrukcemi k daným úkolům.

Od Zelené brány jsme pokračovali přes Pernštýnské náměstí až k pardubickému zámku. Mezitím jsme podnikli různé zastávky. Prohlédli jsme si Dům U Jonáše, Dům U Bílého koníčka a Příhrádek. Na zámku jsme vyfotili ochočené pávy a poté se vydali přes zámecké valy ke kostelu sv. Bartoloměje. Dále naše kroky směřovaly k Východočeskému divadlu. Zde jsme si prohlédli celou secesní budovu i s reliéfy významných českých osobností. Poté jsme zamířili do Machoňovy pasáže. Od ní naše cesta pokračovala k soše aviatika Jana Kašpara, kde jsme pořídili hned několik fotografií. Cestou k vlakovému nádraží jsme se zastavili na místě, kde dříve stával známý hotel Veselka. U sochy projektanta a stavitele železnic Jana Pernera naše putování po historii Pardubic skončilo.

Celá exkurze byla příjemným zpestřením každodenní školní výuky. Paní profesorky měly celou akci dobře promyšlenou a připravenou. Domů jsme odjížděli obohaceni o spoustu nových a cenných informací. Za celou třídu bych ráda poděkovala pedagogickému doprovodu Mgr. Jaroslavě Račické a Mgr. Zdeňce Raabenstein Schejbalové.

 

19.10.2021 / Markéta Tomášková 1. A
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima