"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Informace pro uchazeče

V těchto dnech by měli zákonní zástupci všech uchazečů o studium v naší škole obdržet do svých emailových schránek stručnou informaci o organizaci přijímacích zkoušek v naší škole. Pokud se tak nestalo, kontaktujte nás na gyholi@gyholi.cz, abychom zjistili příčinu.
Níže uvádíme stručné shrnutí nejzákladnějších informací:

  1. Jednotné přijímací zkoušky (JPZ) budou letos organizovány pouze v jednom termínu. To znamená, že je Vaše dítě vykoná v té škole, kterou jste uvedli na přihlášce jako první. Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná JPZ na této škole. Obsah i forma JPZ zůstávají zachovány.
  2. Dle zákona budeme letos povinni zaslat uchazečům pozvánku k JPZ nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním.
  3. CERMAT sdělí výsledky uchazečů oběma školám, které je pod přiděleným registračním kódem zohlední spolu s dalšími kritérii v rámci svého pořadí přijatých/nepřijatých uchazečů. (Každá škola přidělí uchazeči svůj vlastní registrační kód.)
  4. Zákon stanoví, že všechny školy musí zveřejnit seznam s výsledky do 8 kalendářních dnů od termínu konání JPZ.
  5. Uchazeč musí potvrdit svůj úmysl nastoupit ke vzdělávání v dané škole odevzdáním zápisového lístku, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů, která se počítá od nejzazšího termínu pro zveřejnění seznamu s výsledky uchazečů.
  6. Standardní odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
06.04.2020 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima