"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Litevská návštěva na GYHOLI

Celý týden od 21. do 25. 10. na našem gymnáziu pobývaly dvě kolegyně učitelky z Gymnázia v Rokiškis v Litvě, které tu plnily druhou část evropského projektu Erasmus KA1. V rámci tzv. „stínování" vykonávaly každý den několik náslechů u českých kolegů stejné specializace, aby zhodnotily nabyté zkušenosti v rámci dvouletého projektu, ale zejména ve své vlastní praxi, sdílely je s kolegy ve své škole i širším okolí. Valéria sledovala hodiny jazyků, zejména jazyka ruského, a Rasa byla v hodinách fyziky. Z naší strany se projektu zúčastnilo celkem 10 učitelů. Litevské kolegyně mohly sledovat celý chod školy a velmi kladně oceňovaly nestresující atmosféru, ale také soustředěnou výuku bez rušivého vlivu mobilů v hodinách.
Jsme rádi, že se podařilo získat podobný evropský grant i naší škole, takže několik učitelů s paní ředitelkou bude za rok „stínovat" své kolegy v podobné škole ve Finsku, které se dostává na přední místa v porovnávání škol z celé Evropy.

05.11.2019 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima