"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Nabídka hostitelského programu AFS

Vážení rodiče a přátelé našeho gymnázia,
naše škola by Vám ráda nabídla možnost stát se hostitelskou rodinou zahraničního studenta organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. (www.afs.cz), s níž naše škola spolupracuje.
Od roku 1996 bylo touto organizací v ČR hoštěno více než 800 zahraničních středoškoláků ze 32 zemí světa. AFS ročně hostí na 60 středoškoláků. Ti bydlí během pobytu v hostitelských rodinách a navštěvují gymnázia, kde se účastní výuky s přihlédnutím ke svým jazykovým schopnostem.
Aktuálně stále hledáme hostitelské rodiny pro studenty z Itálie, Francie, Turecka, Chile, Argentiny a Thajska.

Pokud máte o tuto netradiční zkušenost zájem, kontaktujte prosím přímo hostitelskou koordinátorku AFS Terezu Pecháčkovou (tereza.pechackova@afs.org, tel.: 602 334 427). Další informace o hoštění naleznete také na webových stránkách: https://www.afs.cz/hostitelsky-program/

Hostitelská rodina
Hostitelskou rodinou se může stát každá rodina, která se rozhodne nezištně poskytnout po určitou dobu (3, 6 nebo 10 měsíců) domov mladému člověku z odlišného kulturního prostředí. Společným znakem hostitelských rodin je odhodlání poznat odlišnou kulturu a přijmout v zahraničním studentovi nového člena rodiny.
Ze zkušeností hostitelských rodin vyplývá, že přítomnost zahraničního studenta přináší nové zážitky, nové zkušenosti a informace o zvycích a tradicích v jiných zemích a v neposlední řadě napomáhá i odbourávání jazykových bariér. Hoštění studenta je přínosem nejen pro rodiče, kteří mají šanci nahlédnout chování svých dětí z jiného úhlu pohledu, ale i pro děti, které zpravidla zlepší své sociální schopnosti a vnímavost k jiným kulturám a odlišnostem obecně.

Podpora od AFS
AFS zajišťuje všem studentům legální pobyt a zdravotní pojištění na území ČR. Najde studentovi vhodnou střední školu v blízkosti místa bydliště, hradí náklady spojené s dopravou do školy a školní výukou. Individuální podpora zahraničního studenta a rodiny je zajištěna prostřednictvím tzv. kontaktní osoby – vyškoleného dobrovolníka, který je průvodcem studenta v nové kultuře a oporou při řešení obtížných situací.

08.06.2020 / Mgr. Marek Janů
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima