"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Návrat žáků do školy

Na základě informace, která nám byla ze strany MŠMT prostřednictvím datové schránky doručena ve čtvrtek 29. dubna 2021 v 19:02, informujeme, že v pondělí 3. května očekáváme ve škole žáky primy a sekundy, kteří se budou v prezenční výuce střídat v týdenním rotačním režimu s tercií a kvartou.

Shodou okolností začínají 3. května přijímací zkoušky na střední školy a my budeme nuceni upravit vstup žáků do budovy i pohyb žáků ve škole. Během pátku připravíme organizační pokyny k návratu dětí, k testování na přítomnost koronaviru i provozu školní jídelny. Ty budou neprodleně rozeslány prostřednictvím Školy OnLine. Již teď připomínáme, že v případě zájmu o pondělní oběd je potřeba odeslat objednávku během pátečního dopoledne, konkrétně do 13:00. Předesíláme, že může dojít ke změně jídelníčku, neboť kuchyň bude mít v tak krátkém čase jen omezené možnosti doobjednání potřebných potravin.

 Ačkoliv zpráva o možnosti otevření škol v Pardubickém kraji přišla poměrně nečekaně a na poslední chvíli, jsme rádi, že budeme ve škole moci znovu přivítat alespoň některé třídy a že se nám život pomalu vrací do normálních kolejí. Primáni, sekundáni, v pondělí 3. května se na vás moc těšíme!

Jménem všech zaměstnanců školy

Mgr. Andrea Daňková, ředitelka

29.04.2021 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima