"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Navštívil nás radní Bernášek

V úterý 9. června navštívil naši školu při příležitosti přijímacích zkoušek na osmileté gymnázium pan Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství. Před písemným testem z českého jazyka krátce pozdravil uchazeče a poté se sešel se zástupci vedení školy v ředitelně. Pan radní se zajímal o průběh přijímacího řízení v naší škole, o aktuální výsledky maturitních didaktických testů, v diskusi došlo i na dopad reformy financování regionálního školství na chod školy a plánované investice.

10.06.2020 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima