"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Nový předmět v primě

V letošním školním roce se naše gymnázium dočkalo několika prvenství: poprvé se začal v primě vyučovat nový předmět Přírodovědný základ, který spojuje některé dovednosti přírodovědných předmětů jako fyzika, chemie, přírodopis a zeměpis. A poprvé tento předmět vyučuje tandem vyučujících, konkrétně Jitka Valášková a Marek Janů. Cílem nového předmětu je připravit žáky na budoucí přírodovědné vzdělávání především po praktické stránce. Žáci jsou rozděleni do 6 skupin po pěti žácích, každá skupina má svoji charakteristickou barvu a od minulé hodiny i svůj strom. Při skupinové práci se žáci učí komunikovat, spolupracovat, rozdělit si úkoly nebo prezentovat výsledky svojí práce. Prvním společným úkolem bylo vytvoření plánu školy s využitím vlastních jednotek. Prvním krokem bylo zaměření půdorysu budovy, následovalo počítání a rýsování. Nakonec jsme výsledky práce společně zhodnotili. Jak to celé vypadalo, zachytilo zvědavé oko kamery a neméně zvědavé ucho mikrofonu:

MĚŘENÍ A KRESLENÍ PLÁNU

SPOLEČNÉ HODNOCENÍ

 

24.11.2022 / Mgr. Jitka Valášková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima