"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Obhajoba ročníkové práce

Na Gyholi se poprvé v kvartě obhajovaly ročníkové práce! Ve čtvrtek 9. června se završil celoroční projekt kvartánů Gymnázia Dr. Emila Holuba. Poprvé si vyzkoušeli napsat a závěrem i obhájit odbornou práci na nějaké téma, které je zajímalo (mnozí i sepisovali experimenty), a snažili se tak stát malými vědci. Přičemž půl roku měli čas na hledání a výběr tématu, další půlrok pak zkoumali, vytvářeli, sledovali a v hodinách češtiny pak získávali dovednosti v psaní odborného textu (učili se psát citace, používat různé zdroje, pracovat s obrázky apod.). Po odevzdání sepsané práce žáci měli své práce ještě před svou třídou a komisí obhájit.

Tito naši studenti nižšího gymnázia se svého projektu zhostili velmi dobře. Mnozí si vybrali velmi zajímavá a neotřelá témata - např. fyzikální analýza procesu vrhání nožů, popis kreslířských technik a vytvoření několika kreseb, analýza procesu fotografování, popis regionálních (pardubických) krojů s autentickými ukázkami, popis a analýza ochranných prvků na bankovkách, popis módy 20. století a výroba vlastního dobového oděvu apod.

Studenti také při obhajování prací museli prokázat dobré řečové dovednosti, kultivovaný projev, a někteří dokonce i zvládli zapojit publikum.

Jsme na své studenty moc pyšní a těšíme se na další ročníkové práce v příštím školním roce.

 

23.06.2022 / Mgr. Marie Filipová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima