"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Preventivní program v ÚO PČR v Hradci Králové

Dne 21. 3. 2018 třídy 2. C a 3. C v rámci primární prevence navštívily ÚO PČR v Hradci Králové. Místní policisté si pro nás připravili zajímavý a pestrý program. Žáci byli v úvodu seznámeni s činností PČR, následně se rozdělili do skupin a průběžně navštívili výslechovou místnost, shlédli video na téma Kyberšikana, nechyběla diskuze a preventivní poučení o bezpečném chování na internetu. Neméně zajímavá byla ukázka výstroje a výzbroje policistů, vybavení služebních automobilů, včetně ukázky práce psovodů i návštěva oddělení daktyloskopie.
Celý program absolvovali žáci s nadšením a nechyběly zvídavé otázky, na které se jim dostalo odpovědí od fundovaných pracovníků. Program byl velmi nabitý, a tak někteří žáci neradi odjížděli.
Věříme, že tato akce přinese odezvu v dalším životě žáků, a budeme ji moci opakovat v rámci primární prevence. Všem tématům se věnujeme v hodinách předmětů Výchova ke zdraví, Výchova k občanství, aj.
Velký dík patří rodičům, kteří na daném odboru pracují, a exkurzi zajistili. Dále děkuji SRPŠ, které proplatilo autobusovou dopravu.
Pro objektivní zhodnocení exkurze uvádím pár názorů třídy 3C:
- Exkurze byla velice pěkná. Moc se mi líbila. Nejvíc se mi líbil psinec, ale vše bylo záživné. Budu rád, když se bude něco podobného konat dál.

- Středeční výlet se mi moc líbil, zjistili jsme spoustu informací a zažili několik nepředvídatelných zážitků. Vyzkoušela jsem si, jak je těžké na sebe navléct neprůstřelnou vestu a jaké to je, když si o vás někdo vygooglí i nejmenší detaily na internetu.

- Exkurze byla poučná a zajímavá, myslím si, že jsem se podívala na místa, která bych jinak neviděla. (Tedy doufám). Trochu mně vadilo, že jsme téměř neustále museli spěchat, abychom všechno stihli. Celkově exkurzi hodnotím kladně., rozhodně předčila má očekávání.

- Měli jsme naprosto jedinečnou a nepochybně zajímavou exkurzi na PČR v HK. Myslím, že každý, kdo tam jel se zájmem se něco nového dozvědět, si zde přišel na své. Na druhou stranu mě zklamalo chování některých spolužáků. Oceňuji snahu některých rodičů, díky kterým jsme zase jednou mohli opustit školní lavice.

15.04.2018 / Mgr. Linda Nováková Schättingerová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima