"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Přijímací řízení aktuálně

Ve dnech 3. – 6. května 2021 proběhne v naší škole přijímací řízení do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého oboru gymnázia.

Registrace uchazečů bude probíhat od 8:00.

Na vstupních dveřích do budovy budou vylepeny seznamy uchazečů a přidělených zkušebních učeben.

U vstupu musí každý uchazeč předložit potvrzení o negativním testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech.

Poté se uchazeči přesunou do příslušných učeben, nepřezouvají se.

Zákonní zástupci mohou uchazeče doprovodit pouze k budově školy. O přestávce mezi testem z matematiky a českého jazyka (cca od 10:10) je možné, aby se s dětmi venku před školou znovu sešli.

 

Časový harmonogram jednotných přijímacích zkoušek

8:30       začátek didaktického testu z matematiky

10:10     předpokládaný čas ukončení testu z matematiky

Přestávka

11:10     začátek didaktického testu z českého jazyka a literatury

12:35     předpokládaný čas ukončení testu z českého jazyka a literatury

 

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a úřední desce. Školy mohou ukončit hodnocení a zveřejnit seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. 5. 2021.

Připomínáme, že je třeba řídit se aktuálními opatřeními (náležitá ochrana nosu a úst, dezinfekce, apod.), a přejeme úspěšné složení přijímacích zkoušek!

HARMONOGRAM ZKOUŠEK

29.04.2021 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima