"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Projektové dny – spolupráce se základními školami

Poslední týden v lednu a první únorový se na našem gymnáziu uskutečnilo již třetí setkání se spolupracujícími základními školami. První termín byl věnován Základní škole Horní Jelení, kdy proběhl projektový den na téma Zdroje energie. Pro žáky osmého a devátého ročníku jsme připravili čtyři praktické dílny. Každá byla věnována jednomu století a zdroji energie, který v té době převládal. Začali jsme ve století osmnáctém, kdy se začala používat pára, v devatenáctém století vznikly spalovací motory, dvacáté století bylo charakterizováno rozvojem proudových a raketových motorů a skončili jsme ve století jednadvacátém s alternativními zdroji, konkrétně s větrem. Mimo jiné si žáci postavili model větrné elektrárny a vyrobili svoji první kWh elektrického proudu, rozebrali spalovací motor ze zahradní sekačky a seznámili se s principem fungování parního stroje. Ve druhém termínu jsme se žáky Základní školy, Holubova ulice v Holicích zkoumali nejdůležitější kapalinu – vodu. Podívali jsme se na ni z chemického, fyzikálního i biologického hlediska. Žáci sami na základě experimentů dokázali odlišit vodu sladkou, slanou, minerální i destilovanou. Podívali se pod mikroskopy, jak pestrý život se odehrává v kapce „obyčejné vody". Při třetím projektovém dnu nás navštívila Základní škola Komenského v Holicích. Tématem třetího projektového dne byli Plazi a ptáci. Tento projekt spojil biologii, zeměpis, ekologii a fyziku. Žáci se v jednotlivých dílnách zabývali současným rozmístěním plazů na Zemi, studovali fyziku letu a došlo také k setkání se živými zástupci těchto živočišných tříd. Nejvíce asi zaujalo krmení užovky červené živou myší. Po skončení práce v dílnách žáci všech tří škol zhodnotili, jak se jim dařilo a jak se jim líbily jednotlivé dílny.

Z našeho pohledu se projektové dny velmi vydařily, proto nás velmi potěšila pochvalná reakce i od základních škol. Čeká nás poslední setkání v červnu a my již dnes začínáme přemýšlet nad obsahem.

24.02.2020 / Mgr. Jitka Valášková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima