"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Projektový den „pod rouškou“

V pátek 9. října jsme se při příležitosti dalšího společného projektového dne s deváťáky ze ZŠ Holubova věnovali neživé přírodě. Jako už tradičně se žáci rozdělili na čtyři skupiny, které postupně prošly během dopoledne čtyřmi různými stanovišti.
První workshop probíhal v prostorách Kamenné třídy – venkovní učebny přírodních věd. Byl zaměřen na paleontologii. Žáci prozkoumali vzorky rozmanitých zkamenělin a v praktické části zhotovili sádrové odlitky trilobitů, amonitů, dinosauřích drápů a žraločích zubů.
Na dalším workshopu jsme se věnovali tématu znečištění vody, konkrétně znečištění hormony, fosfáty a biocidy. Žáci si vyzkoušeli skupinovou práci a metodu čtení s předvídáním. Ne všem se předvídání dařilo, ale to nebyl hlavní cíl. Každá skupina se zabývala jedním druhem znečištění. Na závěr představili vlastními slovy texty ostatním skupinám a navrhovali řešení, jak znečištění vody omezit.
Třetí stanoviště bylo věnováno těžbě nerostných surovin v Čechách. Žáci si vyrobili vlastní učební materiál za pomocí nůžek, lepidla, barevných fixů, a hlavně svých znalostí. Připomněli si bohatou historii těžby drahých kovů v Čechách, a hlavně těžbu naší nejdůležitější energetické suroviny – uhlí. Měli možnost řadu nerostných surovin poznat také na vlastní oči i hmat, takže už všichni víme, jak vypadáme, když držíme v rukou antracit.
Na čtvrté stanoviště žáci zavítali do chemické laboratoře. Protože nerosty se těží, je třeba zjistit, co a v jakém množství obsahují. K tomu slouží analytická chemie. Žáci si vyzkoušeli plamenovou zkoušku pro důkaz kationtů prvků alkalických kovů a kovů alkalických zemin.
Za to, že i přes složitější organizační podmínky projektové dny úspěšně proběhly, patří poděkování všem učitelům ze zmíněných holických škol a také jejich účastníkům – holickým žákům.

16.10.2020 / Mgr. Jitka Valášková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima