"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


První výjezd v rámci programu Erasmus+

Motivovaní učitelé mají motivované žáky je název dvouletého projektu podpořeného z programu Erasmus+, do něhož jsou zapojeni tři pracovníci našeho gymnázia – vyučující matematiky Mgr. Veronika Rožková, vyučující přírodních věd Mgr. Marek Janů a ředitelka školy Mgr. Andrea Daňková. Mezi hlavní cíle projektu patří např. podpora mezinárodní spolupráce školy, zlepšení komunikačních schopností učitelů v cizím jazyce, osvojení nových metod výuky za účelem zvýšení jazykové, digitální, přírodovědné a matematické gramotnosti žáků školy, zlepšení komunikačních dovedností a tzv. soft skills žáků (více zde: http://www.gyholi.cz/verejnost/projekty.html). V rámci projektu výše zmínění pracovníci absolvují dvě zahraniční mobility – kurz cizího jazyka a stínování na partnerské škole.

Přípravná fáze projektu byla zahájena již koncem srpna 2019, trvala několik měsíců a zahrnovala jazykovou přípravu a komplexní plánování prvních zahraničních mobilit. V souvislosti s pandemií covidu-19 byly plánované mobility na rok pozastaveny a projektové období prodlouženo. Po několika měsících útrap s neustálým sledováním měnících se vládních opatření pro cestování do zahraničí a přesouváním termínů mobilit na pozdější datum, se podařilo uskutečnit první tři zahraniční mobility ve Velké Británii. V období 29. 8. – 11. 9. paní ředitelka absolvovala dvoutýdenní jazykově metodický kurz angličtiny a vyučující matematiky a přírodních věd jazykový kurz angličtiny v Anglolang Academy of English ve Scarborough. Nízký počet přihlášených studentů ze zahraničí do kurzu jen potvrzuje, jak obtížné je pro zahraniční studenty bezpečně a efektivně vlastní pobyt zorganizovat. Nicméně, výuka jazyka byla velmi intenzivní. Učitelé z Anglolang se našim vyučujícím věnovali s velkým nasazením a individuálně tak, aby co nejlépe pokryli jejich potřeby, ať už po jazykové, nebo i metodické stránce.

Naši učitelé měli možnost procvičovat jazyk i mimo školu, protože byli ubytovaní po celou dobu v britských rodinách. Kromě studia jazyka se ve volném čase věnovali poznávání kulturních, historických a přírodních zajímavostí nejen ve Scarborough. Během víkendu vyrazili na pěší túru z přímořského městečka Whitby (známého nejen díky románu B. Stokera Drákula, ale rovněž jako významné naleziště fosilií) a po Cleveland Way do zátoky Robina Hooda, dále navštívili historické město York (město železnic a čokoládoven). Za vidění zde stály např. katedrála York Minster, historické hradby, York Castle Museum nebo Yorkshire Museum. Za zmínku stojí rovněž nezapomenutelná návštěva vřesovišť v národním parku North York Moors, pozorování kolonie terejů na Bempton Cliffs nebo samotné město Scarborough. Přímořské město Scarborough je oblíbeným rekreačním místem britských turistů, pyšní se nejdelší lavičkou na vlakovém nádraží na světě s délkou 139 m, nejstarší útesovou tramvají pro turisty, plážemi s oslíky a zříceninami hradu. Poslední dny svého mladého života zde strávila anglická spisovatelka Anne Brontëová.

Zapojení pedagogové se úspěšně a bezpečně vrátili zpět do Česka i s certifikáty o absolvování jazykových kurzů. Nyní budou sdílet své zkušenosti a poznatky se svými kolegy a připravovat se na navazující část projektu. Uskutečněné mobility jsou součástí jazykové přípravy pro stínování na partnerské škole Kuopion klassillinen lukio ve Finsku.

13.09.2021 / Mgr. Veronika Rožková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima