"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


REVOLUTION TRAIN s tercií a kvartou

V rámci primární prevence v předmětu Výchova ke zdraví se třídy 3. C a 4. C zúčastnily exkurze v Pardubicích. Jednalo se o projekt Revolution Train (protidrogový vlak). Cílem projektu je představit problematiku drogově závislých. Netradiční forma celého projektu nás velmi překvapila a každý se s ní vyrovnává po svém. Žáci měli možnost postupně procházet v protidrogovém vlaku příběhem, který byl koncipován jako životní příběh party mladých lidí, a stávali se i jeho aktivními účastníky. Po příchodu na nádraží jsme byli přivítáni lektorkou a vyplnili krátký anonymní dotazník. Potom jsme se odebrali do útrob obrněného vlaku, který představuje zdravé tělo, a byli nenásilnou formou vtaženi do děje. Výborně zpracovaný interiér vlaku simuluje prostředí, kde se narkoman běžně pohybuje - bar s nabídkou legálních drog (alkohol, cigarety), odjezd autem pod vlivem omamných látek, zničení několika lidských životů, vyšetřovací místnost, vězení, rozhodnutí – návrat do života nebo smrt. Každý má volbu. Na závěr už tělo není zdravé, což určitě vede k zamyšlení. Věříme, že si žáci kromě silného zážitku odnesli i pocit odpovědnosti za vlastní život. Děkujeme všem realizátorům projektu, velké díky patří Pardubickému kraji za dotaci a věříme, že v brzké době přivítáme lektory navazujícího programu s názvem To je zákon, kámo!, který jsme též úspěšně absolvovali v roce 2017.

Více o programu z propagačních materiálů: "Revolution Train je unikátní projekt protidrogové prevence založený na smyslovém prožitku a interaktivitě. Projekt „Revolution Train" je unikátním nástrojem, který rozšiřuje dosavadní přístupy a metody primární protidrogové prevence. Jedná se o speciálně vybavenou multimediální mobilní vlakovou soupravu, která formou interaktivního a zážitkového vzdělávání přináší zcela nové pojetí primární prevence pro vybrané cílové skupiny – především děti a mládež ve věku 10–17 let. Cílem je prostřednictvím zapojení všech lidských smyslů maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka vlaku a efektivním způsobem tak ovlivnit jeho pohled na legální a nelegální drogy. Základnou je nádraží Praha-Dejvice, odkud vlak pravidelně vyjíždí do regionů na turné – trasy se přizpůsobují aktuálnímu zájmu škol a měst. Součástí projektu je sběr anonymních dat, která pak mohou jednotlivá města využít pro tvorbu koncepcí protidrogové prevence."

Názory žáků:

- Program byl poučný a zajímavě provedený. Taková „terapie šokem" je jednou z nejúčinnějších metod. Dokáže výborně zapůsobit na pocity člověka a je pravděpodobnější, že se jim v budoucnu vyhneme.

- Program nás zavedl do života narkomanů, a tím nás před drogami varoval. Po celém vlaku nás provázeli milí a vtipní průvodci, kteří nám předali spoustu rad a varování.

- Program mě opravdu zaujal a myslím, že byl opravdu poučný. Líbila se mně videa a různé rekvizity a ukázky.

- Program nás zábavnou, ale i odstrašující formou naučil, jaké věci se nám mohou stát, pokud budeme užívat drogy. Zároveň ale poukazuje, že je jen na nás, jak se rozhodneme.

- Byl to skvělý zážitek plný nových informací. Bylo to velmi zajímavé a hezké podání tohoto tématu.

- Program byl velmi zajímavý. Rozebral témata, která jsou i dnes tabu, a rozšířil naše obzory. Celková prezentace byla netradičně podaná.

- Program byl zajímavý a některé situace jsme si mohli i zkusit.

11.10.2019 / Mgr. Linda Nováková Schättingerová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima