"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Rok s debatním klubem

V uplynulém školním roce probíhal obvykle každé druhé pondělí v měsíci Debatní klub. Pan profesor Kotyk, který ho organizoval, nás vždy s předem domluveným tématem seznámil, přiblížil nám detaily, které nás zajímaly, a především nám dal prostor vyjádřit vlastní názor na danou problematiku, skrze debatu obohatit sebe i ostatní. Je velmi důležité umět si vytvořit vlastní názor na základě informací, zformulovat ho a zároveň být otevřený názorům ostatních, jelikož pohled na svět je třeba stále reformovat.
V průběhu roku jsme diskutovali o tématech jako legální držení střelných zbraní, prezidentské volby v USA, školství a alternativní způsoby vzdělávání, populismus, Donald Trump, Čína a její přístup k lidským právům, ekologie. K pochopení souvislostí nám občas pomohla i videa a krátké dokumenty, takže nebyl problém účastnit se klubu, o jehož tématu jsme neměli zvlášť velké znalosti.

08.07.2017 / Jakub Zapletal 7. C
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima