"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Šetření PISA 2018

Naše škola byla vybrána k účasti v hlavním šetření mezinárodního projektu PISA 2018 (Programme for International Student Assessment) a v hlavním šetření mezinárodního projektu TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey). V České republice oba projekty zajišťuje Česká školní inspekce.
Projekt PISA je realizován v tříletých cyklech a je zaměřen na zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků (v cyklu PISA 2018 se jedná o vybrané žáky narozené v roce 2002). PISA je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a účastní se jej žáci z více než 80 zemí celého světa. V současném sedmém cyklu bude největší pozornost věnována čtenářské gramotnosti. Testování je realizováno elektronicky.
Do šetření TALIS je zapojeno více než 40 zemí celého světa. Jedná se o projekt OECD, který mapuje názory a postoje učitelů a ředitelů. Učitelé a ředitelé jsou dotazováni na školní prostředí, ve kterém probíhá vyučování, a na podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují.
Po zpracování dat z šetření obdrží každá zúčastněná škola školní zprávu se svými výsledky a přehledem hlavních zjištění.
Šetření PISA v našem gymnáziu proběhne ve dnech 23. – 24. dubna 2018 a bude mu uzpůsoben rozvrh vyučování v rámci školy tak, aby byly zajištěny podmínky pro jeho hladký průběh.

13.04.2018 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima