"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Společenskovědní soutěže

I v této složité době mezi našimi žáky najdeme mnoho těch, kteří kromě přípravy na výuku zvládnou i „měření sil s ostatními" a zapojují se do různých soutěží. Hovořit sice budu pouze za společenskovědní předměty, ale určitě máme i aktivní studenty v technických oborech. Moje první pochvala směřuje k Zuzce Matějové ze třídy 2. A, která se v posledních měsících zúčastnila hned několika soutěží. Za všechny chci jmenovat aspoň Olympiádu v českém jazyce, kde získala skvělé 2. místo ve školním kole a postoupila do oblastního kola, čekáme i na výsledky celostátních kol soutěží Komenský a my či Olympiády lidských práv. Podobně aktivní je i Michaela Měkotová z téže třídy, především její práce v soutěži Komenský a my stojí určitě za zmínku. V lednu také proběhlo oblastní kolo Filozofické olympiády. Za naši školu postoupili hned dva žáci – Ben Mrázek z 6. C (ten čeká i na výsledky dalších soutěží – Komenský a my, Olympiáda lidských práv) a Barbora Bulánková z 8. C. Nesmím zapomenout ani na Ekonomickou olympiádu – do vyššího kola se probojovali hned tři žáci – Stanislav Kozák ze 7. C (vítěz školního kola Olympiády v českém jazyce), Pavla Bačinová a Vojtěch Schejbal (oba z 8. C). Olympiády lidských práv se zúčastnila i Veronika Knížková ze 6. C. Za zmínku určitě stojí i účast našich studentů v dalších soutěžích, jako je Memento Slavkov (Martin Marek a Ivan Hlávka – 6. C a 4. C), Staré pověsti české a moravské (opět Martin Marek a Ivan Hlávka) či Znáš Evropu? od Euroskopu (Veronika Králová a Andrea Homolková – obě ze 7. C). Připravujeme se i na další soutěže, o nichž Vás budeme brzy informovat.

Našim studentům, kteří postoupili, blahopřejeme a všechny účastníky chválíme za aktivitu. Doufáme, že se do práce zapojí i další.

08.02.2021 / Mgr. Eva Pýchová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima