"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Spolupráce se základními školami

V měsíci březnu na Gymnáziu Dr. Emila Holuba začaly probíhat tzv. projektové dny pro základní školy našeho regionu. Postupně jsme v naší budově přivítali žáky Základní školy Holubova, Základní školy Horní Jelení a Základní školy Komenského. Jedná se o spolupráci mezi školami v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje.
Naši vyučující společně s učiteli výše jmenovaných základních škol připravili pro žáky zábavné, poučné a hlavně jiné dopolední vyučování.
V pondělí 4. března proběhl projektový den se žáky Základní školy Holubova. Celkem 35 žáků sedmých ročníků absolvovalo dopolední program zaměřený na fyzikální veličiny, jejich jednotky a měření. Měřili jsme opravdu ledacos: délku, hustotu, objem, průtok vody, elektrický proud i napětí, poznávali známé i méně známé měřicí přístroje. Příznivé počasí nám umožnilo některé aktivity uskutečnit venku. Měřili jsme teplotu půdy, teplotu vody, rychlost proudění a znečištění vody v Ředickém potoce.
Ve středu 13. března k nám zavítali žáci sedmých a osmých tříd Základní školy Horní Jelení. Po rozdělení do čtyř pracovních skupin si také oni vyzkoušeli celou řadu experimentů zaměřených na fyziku, chemii a biologii. Vyrobili si výukový plakát, luštili tematicky zaměřené křížovky, poznávali známé i méně známé měřicí přístroje, porovnávali rychlosti obyvatel živočišné říše.
V pátek 22. března očekáváme návštěvu žáků ze Základní školy Komenského. Připravujeme pro ně zajímavé úlohy, při kterých se žáci seznámí se základními laboratorními postupy. Doufáme, že se nám podaří podpořit jejich zájem o přírodní vědy.
Do konce školního roku nás čeká s každou zapojenou základní školou ještě jedno setkání. Další dva projektové dny pak v následujícím školním roce.
Domníváme se, že spolupráce mezi učiteli různých typů škol může být přínosná a obohacující pro všechny a ve výsledku hlavně pro žáky.

04.03.2019 / Mgr. Marek Janů, Mgr. Jitka Valášková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima