"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Studenti gymnázia budou mít řidičák na počítač

Ačkoliv bylo gymnázium pro studenty od října zavřené a život školy jako by se v některých ohledech úplně zastavil, podařilo se nám právě v těchto podzimních měsících dokončit proces, na kterém jsme už více než rok pracovali.
V minulém kalendářním roce padlo jednoznačné rozhodnutí – umožnit našim studentům skládat mezinárodně uznávané zkoušky ECDL (tzv. řidičák na počítač) přímo ve škole. ECDL představuje celosvětově rozšířený vzdělávací a certifikační koncept v oblasti digitálních technologií, který odráží aktuální potřeby trhu práce a běžného života jedince ve společnosti, a to zejména v oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností. A proč jsme se ho rozhodli zavést do výuky? Důvodů bylo hned několik – zkvalitnit výuku v oblasti digitálních technologií na pozadí stávajícího školního vzdělávacího programu, výhledově nabídnout studentům vyšších ročníků volitelný seminář Digitální gramotnost, zohledňovat ECDL certifikáty u maturitní zkoušky v předmětu IVT a v neposlední řadě umožnit studentům získat mnohé benefity do dalšího studijního i pracovního života. Není žádným tajemstvím, že mnohé vysoké školy už teď certifikáty ECDL uznávají a jejich držitelé nemusejí během studia skládat další zkoušky z digitálních dovedností. Pro zaměstnavatele i úřady práce je certifikát ECDL objektivním a měřitelným dokladem úrovně digitální gramotnosti jeho držitele. V mnohých evropských zemích tvoří ECDL pevnou součást vzdělávacích systémů a např. v oblasti státní správy se bez něj vůbec nelze ucházet o pracovní pozici.
A proto jsme se v červenci 2019 pustili na dlouhou cestu, na jejímž konci se naše škola měla stát akreditovaným testovacím střediskem. Nejdříve bylo potřeba vyškolit alespoň dva učitele coby budoucí testery. Vyučující informatiky – Ing. Robert Vaňous a Mgr. Jan Češík – souhlasili se zapojením do projektu a začali se vzdělávat v konceptu ECDL. Absolvovali několik školení zaměřených na filozofii ECDL, metodiku hodnocení, práci v informačním systému WASET a v neposlední řadě museli sami za ztížených podmínek složit testy z modulů, jež bude škola studentům nabízet. Poté následoval proces certifikace místnosti, ve které bude testování probíhat. Vzhledem k tomu, že učebna výpočetní techniky prošla vloni modernizací, tak její vybavení nábytkem i počítačovými stanicemi bylo shledáno jako naprosto vyhovující. Posledním krokem bylo uhrazení ročního licenčního poplatku a dnes již můžeme říci, že holické gymnázium je první gymnázium v Pardubickém kraji, které je akreditovaným testovacím střediskem ECDL.
Přípravy jsou u konce a my společně s našimi studenty stojíme na začátku druhé etapy. Ta bude v praxi zahrnovat implementaci prvních dvou modulů ECDL do výuky v 1. ročníku čtyřletého oboru a v paralelním 5. ročníku osmiletého gymnázia tak, aby na konci tohoto školního roku mohla škola vydat první certifikáty těm, kteří obstojí u zkoušek. Všichni víme, že kvalita není nikde zadarmo, a proto jsou i se zkouškami ECDL spojeny jisté finanční náklady. Naši studenti zaplatí za jednu zkoušku 290 Kč, což je zvýhodněná cena oproti komerčnímu sektoru. Gymnázium nechalo na vlastní náklady vyškolit oba testery a vlastní certifikaci a licenční poplatek zaplatil sponzor školy – firma RCD Radiokomunikace a.s. ze Starého Hradiště, které i tímto děkujeme.
Věříme, že studenty našeho gymnázia nabídka zkoušek ECDL osloví a že se zmíněný koncept stane během následujících tří let pevnou součástí vzdělávání v naší škole.

16.11.2020 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima