"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Studenti opět aktéry soudního přelíčení

V úterý 26. 2. 2019 se třída 3. A vydala do Pardubic se dvěma cíli – tím prvním bylo již tradiční setkání s naším absolventem, předsedou Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, Mgr. Romanem Drahným, tím druhým pak návštěva Domu U Jonáše, kde jsme mohli zhlédnout hned dvě unikátní sbírky. První tvoří přehlídka současného výtvarného umění našeho regionu, svá díla zde vystavují obě naše kolegyně – Václava Macků a Věra Zahradníková, ale za vidění rozhodně stojí i výstava s názvem Pardubice očima fotografů – obrazy a obrázky malířů, které Pardubice v průběhu více než posledního století zcela uchvátily a svůj dojem z úžasné proměny vyjádřili ve svých dílech.

Za všechny studenty zdařilou exkurzi zhodnotila Nikola Greššová:
„Od prvního momentu jsme slyšeli velice zajímavé a přínosné informace. Slyšeli jsme základy z teorie práva, ale také mnoho zajímavých informací z praxe předsedy senátu. Získali jsme zajímavou zkušenost, jelikož jsme měli možnost se zúčastnit fiktivního soudního řízení. Režisérem celého případu byl sám pan předseda senátu a my jsme měli možnost se vžít do rolí státního zástupce, soudce, advokáta, ale také obžalovaného či svědka. Měli jsme velice zajímavý a poučný případ, jelikož jsme řešili případ pěstování marihuany. Jménem 3. A bych chtěla poděkovat panu Mgr. Romanu Drahnému za veškerý čas, který nám věnoval. Také bychom chtěli poděkovat paní učitelce Mgr. Evě Pýchové a Mgr. Daně Půlpánové, díky kterým se celá exkurze vůbec uskutečnila."

04.03.2019 / Mgr. Eva Pýchová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima