"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Studium na gymnáziu se vyplatí

V úterý 6. 10. 2015 jsme na naší škole přivítali milého hosta, našeho bývalého studenta, nejúspěšnějšího podnikatele holického regionu, spolumajitele firmy BV elektronik a významného sponzora gymnázia, Ing. Jiřího Valentu, CSc. Pan Valenta v úvodu setkání se studenty vzpomínal na své působení na „starém" gymnáziu, na paní profesorku fyziky, profesora matematiky i další bývalé učitele. Studium hodnotil jako velmi prospěšné. Zmínil nejen důležitost technických předmětů, ale i českého jazyka (neopomněl podotknout, že je dodnes velmi citlivý na nedostatky v pravopisu), společenských věd a samozřejmě i cizích jazyků. On sám aktivně ovládá hned tři – německý, anglický a ruský. Jeho bratr hovoří i francouzsky. Pan Jiří Valenta později absolvoval Elektrotechnickou fakultu na ČVUT a holické gymnázium mu poskytlo výborné základy. Na ČVUT v Praze také působil jako pedagog více než 10 let a po revoluci založil dvě firmy. Kromě zmíněného BV elektronik (zkratka BV představuje bratry Valentovy, neboť firmu vlastní spolu se svým bratrem Lubošem), který zaměstnává takřka 400 lidí z Holic a okolí, je majitelem i pražské firmy Tronic se sídlem v Horních Počernicích, kde pracuje 50 lidí. Oba podniky se věnují vývoji, výrobě a prodeji transformátorů, tlumivek a dalších typů vinutých dílů a obchodují s mnoha evropskými zeměmi. Je velmi vhodné studentům často připomínat, že studium na gymnáziu má obrovský význam pro jejich další budoucnost, že se kvalitní vzdělání opravdu vyplatí...
Pevně doufám, že toto příjemné, i když krátké setkání (znovu se potvrzuje stará pravda, že ti, kteří v životě dosáhli velkých úspěchů, zůstávají skromní), není poslední a že naše studenty podnítí k novému zápalu a snaze o co nejlepší výsledky v práci. Nemalý dík patří i paní Mgr. Marii Hladíkové, naší bývalé učitelce, která zůstává v povědomí absolventů holického gymnázia nejen jako vynikající matematik, ale i jako člověk ryzího charakteru, za zprostředkování této jedinečné akce.
Ještě připomínáme, že setkání s úspěšnými absolventy naší školy je jednou z aktivit mezinárodního projektu CLAP.
Mgr. Eva Pýchová

07.10.2015 / Mgr. Eva Pýchová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima