"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Terénní zeměpisné cvičení

  

Přírodní vědy by se měly učit v přírodě. To je základní myšlenka, která byla na počátku plánování terénního cvičení v malebné krajině oblasti Toulovcových maštalí. Žáci třídy 4. C strávili tři dny na základně TJ Jiskra Litomyšl ve Vranicích, kde prováděli řadu různých pozorování, poznávali okolí a prohlubovali svoje znalosti z geografie, geologie a biologie.

Hned po příjezdu se rozdělili do pěti pracovních skupin a vyrazili do okolních lesů studovat vydatnost vodních zdrojů, mikroklimatické charakteristiky, geomorfologické procesy, pískovcové útvary s pseudokrasovými jevy a také negativní dopady lidské činnosti na krajinu. Před večeří se všichni společně vydali prozkoumat oblíbený turistický cíl – Dudychovu jeskyni. Našla se i chvíle pro volejbal. Druhý den ráno se celá třída vypravila na celodenní výlet přes Bor u Skutče, Polanku do Pivnické rokle a přes Proseč zpět do Vranic. Cestou žáci srovnávali kvalitu vody ve vodních tocích metodou biomonitoringu, vydatně se umazali při průzkumu jeskyní a také měli možnost vyzpovídat místní obyvatele. Po návratu následovalo zpracování informací do podoby výukového plakátu. V pátek byla na programu už jen krátká procházka, úklid ubytovny a zhodnocení celé akce.

Během celého pobytu žáci prokázali, že dokáží spolupracovat v týmu, umí se orientovat v terénu podle mapy, zvládnou se samostatně postarat o své hladové žaludky, a to všechno s úsměvem na tváři. Terénní cvičení jsme mohli zorganizovat i díky možnosti financovat dopravu a ubytování z dotace Operačního programu Jan Amos Komenský.

Z hodnocení žáků vybíráme:
„Stihli jsme toho opravdu mnoho, ale i přes to jsme měli dost času na zábavu. Učitelé nám věřili, takže nám dovolili věci jako vybrat si vlastní cestu zpátky."
„Učíme se v praxi a máme nové zážitky. Byli jsme více samostatní, vařili si sami, hledali cestu a tak."
„Nebylo by možné prodloužit cvičení na celý týden?"
„V přírodě je více příjemně než v lavici. Učíme se praxí. Děláme zajímavé experimenty. Kdyby se takovéhle akce dělaly třeba jednou do měsíce, bylo by to parádní."
„Naše třída zde pracovala společně a zlepšil se kolektiv."
„Nejen, že jsme se toho spoustu naučili, ale také jsme si to strašně moc užili. Myslím, že pro náš věk to bylo ideální."
„Možná akci udělat někde, kde bude signál."

14.05.2023 / Mgr. Marek Janů
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima