"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Úspěchy našich studentů ve společenskovědních soutěžích

V době, kdy se naše společnost dostala do koronavirové krize a kulturní i společenský život takřka utichl, naši studenti rozhodně nezaháleli. Školní příprava on - line je sice náročná, ale mnozí ještě zvládli i činnosti navíc – napsat povídku, článek, natočit video či nakreslit obrázek. Některé práce jsem zaslala do soutěží. Některé již byly vyhodnoceny, jiné na „verdikt" teprve čekají. Dovolte mi tedy pochválit aspoň ty studenty, kteří už výsledky znají a kterým se podařilo umístit na předních místech.
V silně obsazené celostátní literární soutěži Komenský a my (396 soutěžících z 91 škol!) získala Veronika Knížková Čestné uznání, pochvalu zaslouží i Benedikt Mrázek (oba 5. C).
Pěkných úspěchů jsme dosáhli i v soutěži Člověk a společnost 2020, kterou každoročně pořádá Filozofická fakulta Univerzity Pardubice pro žáky středních škol. Do soutěže byly letos zaslány příspěvky ve dvou kategoriích, a to výzkum a esej. A naši studenti opravdu „zabodovali"! Eliška Žáková a Aneta Šafránková (obě 6. C) se umístily na 2.-3. místě a Adam Kačírek (7. C), stejně jako Martin Marek (5. C), na 4.-5. místě. A aby toho nebylo málo, Barbora Bulánková (7. C) si ještě „odnesla" Zvláštní cenu poroty.
Ivan Hlávka z 3. C zase obdržel Čestné uznání v celostátní historické a společenskovědní soutěži Memento Slavkov.
Za zmínku určitě stojí i naše účast v mezinárodní soutěži Lidice 21, kde jsme měli takřka „ve finále" hned 4 účastníky – Báru Bulánkovou, Martina Marka, Magdalenu Bulánkovou a Ivana Hlávku. I když nevyhráli, postup všech čtyř je chvályhodný.
Všem úspěšným soutěžícím blahopřejeme!

08.06.2020 / Mgr. Eva Pýchová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima