"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Výsledky přijímacího řízení

Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním kódem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí za oznámená. Písemná rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v sekretariátu školy nejdříve 30. 04. 2019 od 8:00 do 17:00 hod a při této příležitosti lze odevzdat i zápisový lístek. V následujících dnech budou úřední hodiny sekretariátu od 8:00 do 15:30.

 Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce příslušné školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané škole.

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v témže termínu, nebo Vám bude zasláno poštou. Proti rozhodnutí o nepřijetí se můžete odvolat písemně ředitelce školy do 3 pracovních dnů od vyzvednutí nebo doručení rozhodnutí.

Výsledky přijímacího řízení jsou ke stažení na následujících odkazech:

ČTYŘLETÉ STUDIUM - PŘIJATI
ČTYŘLETÉ STUDIUM - PŘEHLED BODŮ
OSMILETÉ STUDIUM - PŘIJATI
OSMILETÉ STUDIUM - PŘEHLED BODŮ

 

 

29.04.2019 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima