"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu byly zveřejněny níže ve středu 18. května 2022.

Výsledky po náhradním termínu - čtyřletý obor

Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny ve čtvrtek 28. dubna 2022 ve 13:35.

Seznam přijatých uchazečů - čtyřletý obor

Seznam přijatých uchazečů - osmiletý obor

Přehled získaných bodů - čtyřletý obor

Přehled získaných bodů - osmiletý obor

 

Přijatí uchazeči

Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním kódem s výsledkem řízení se považují rozhodnutí za oznámená. Písemná rozhodnutí si můžete vyzvednout v ředitelně/sekretariátu školy 29. 4. 2022 od 8 do 17 hod.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole uchazeč potvrdí odevzdáním zápisového lístku ředitelce příslušné školy (nejlépe hned při převzetí rozhodnutí o přijetí), a to nejpozději do 10 pracovních dnů, které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané škole.

Vzít zpět zápisový lístek se, až na výjimku (přijetí na jinou školu na základě odvolání), neumožňuje.

Nepřijatí uchazeči

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout v ředitelně/sekretariátu školy dne 29. 4. 2022 od 8 do 17 hod, jinak Vám bude zmíněné rozhodnutí zasláno následující pracovní den poštou. Zásilka se na poště ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považována za doručenou.

18.05.2022 / Mgr. Andrea Daňková
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima