"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Yume o své zemi – o Japonsku

Japonská studentka Yume, která v rámci mezinárodního výměnného programu AFS pobývá v adoptivní rodině v Holicích, dochází na naše gymnázium již 8 měsíců. Za tu dobu se již naučila základy češtiny, kterou hodlá využít při dobrovolnické práci pro nadcházející Olympiádu v Tokiu. Statečně zápasí s češtinou nejen ve vyučování, ale také mimo školu se studenty a svými adoptivními sourozenci i ve volném čase. Kde nestačí čeština, tam vypomůže angličtina, takže rozhovory jsou vzájemným obohacením pro studenty, mezi kterými má Yume mnoho přátel. Pro své spolužáky a studenty nižšího gymnázia si připravila působivou prezentaci o Japonsku. Autenticky v angličtině hovořila o japonské kultuře, svém městě a také škole. Prezentaci zhlédli postupně všechny třídy nižšího gymnázia a zatím jen některé z vyšších ročníků. Pro studenty je to jedinečná příležitost setkat se s kulturou této exotické země z úst rodilé Japonky a studentky podobné školy, jako je naše gymnázium. I nejmladší studenti se živě zajímali o podrobnosti ze života v Japonsku a kladli zvídavé otázky. Doufejme, že některým bude inspirací a příkladem k absolvování podobného programu reciproční výměny do zahraničí anebo se odhodlají hostit nějakého studenta z ciziny. V této době je možné přes program AFS získat zahraničního studenta do své rodiny na příští školní rok, informace jsou na nástěnce mezi jazykovými učebnami 1 a 2.

14.05.2019 / Mgr. Zdeňka Raabenstein Schejbalová
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima