"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Za poznáním pardubických památek

Dne 28. listopadu se vydali žáci třídy 3. C v doprovodu učitelů anglického jazyka na vzdělávací akci do našeho krajského města.
V ranních hodinách jsme nastoupili do linkového autobusu směřujícího do Pardubic a poté jsme šli pěšky do centra města. Před Zelenou bránou jsme se rozdělili do několika skupin a každá z nich obdržela pracovní list s úkoly. Ihned jsme se vydali je plnit. Nejdříve jsme navštívili Pernštýnské náměstí, poté zdejší zámek, kostel sv. Bartoloměje, Východočeské divadlo, Machoňovu pasáž a třídu Míru. Na všech zmíněných místech si každá skupina vytvořila fotografii pomocí svých mobilních telefonů a zodpověděla položené otázky z pracovního listu. Odpovědi na otázky jsme našli v textech informačních tabulí. Po vyplnění pracovního listu jsme zbytek času strávili na Masarykově náměstí. Nabyté informace budou využity ve výuce anglického jazyka. Všichni jsme si tuto akci velmi užili a dozvěděli se mnoho nového. Jménem celé třídy 3. C bych chtěl poděkovat našim učitelům Jaroslavě Račické a Matějovi Hrubému za výborně připravenou akci.

03.12.2019 / Ivan Hlávka (3. C)
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima