"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Zkvalitnění separace odpadu na našem gymnáziu

Z inciativy Studentského parlamentu došlo ve škole k rozmístění nových odpadkových košů určených na recyklovatelný odpad. Snahou je co nejvíce omezit množství odpadu končícího na skládkách či ve spalovnách.

Díky projektu Ukliďme svět, kterého se dnešní třída 7. C zúčastnila v roce 2018 spolu s paní učitelkou Rožkovou, měla naše škola možnost získat nové odpadkové koše na tříděný odpad. Koše byly dodány a rozmístěny po škole. Pro studenty to však není pouze snazší možnost, jak se ekologicky zbavit odpadu, ale i nutnost se o tyto koše starat, pravidelně je vynášet a udržovat je v dobrém stavu. Za dodání těchto košů se výrazně zasadily 2 členky Studentského parlamentu Gymnázia Dr. Emila Holuba ze třídy 7. C – Veronika Knížková a Veronika Janegová.

V prostorách školy se též objevily boxy na baterie a drobný elektroodpad. Ty byly pořízeny z projektu CO2 liga. Ocenění za tento počin si zaslouží i zástupce 2. A Patrik Nešetřil a pan učitel Dvořáček. Dále nám pan školník pomohl sehnat další nádoby na třídění plastu od Města Holice. Nově dodané nádoby jistě napomohou ke zkvalitnění separace odpadu na našem gymnáziu, a proto je třeba tuto práci ocenit.

06.05.2022 / Zuzana Matějová, Ivan Hlávka
zpětarchiv
 
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima