"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Předběžný program oslav 70. výročí založení Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích

Termín konání byl stanoven na sobotu 28. září 2024. V rámci těchto oslav plánujeme:

  • uspořádat setkání bývalých a současných zaměstnanců, přizvat významné osobnosti regionálního školství, zástupce městské a krajské samosprávy, sponzory,
  • vydat almanach zachycující vývoj školy s důrazem na poslední desetiletí,
  • pozvat absolventy školy a zmapovat jejich studijní a pracovní úspěchy (natočení videopozdravu, shromáždění příspěvků do almanachu – kdo máte chuť, ozvěte se, prosím, na dankovaa@gyholi.cz),
  • odpoledne zpřístupnit areál školy nejen absolventům, ale i široké veřejnosti (v učebnách výstava tabel, archivních dokumentů a fotografií, promítání materiálů natočených při různých akcích školy, zřízení dočasné zeměpisné kavárny, aj.),
  • zajistit odpolední a večerní doprovodný kulturní program pro veřejnost (venkovní zahradní slavnost, koncertní vystoupení, zábavné aktivity pro rodiče s malými dětmi, stánky s občerstvením, aj.),
  • připravit expozici, kterou se přihlásíme k odkazu Dr. Emila Holuba,
  • zorganizovat vernisáž výstavy studentských prací,
  • prezentovat aktivity školy – Erasmus+, DofE, JA Studentské firmy, ECDL, Příběhy našich sousedů, Pět jazyků na pódiu, aj.,

 Přesný časový harmonogram bude zveřejněn v srpnu. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vás!

 
více z kategorie Veřejnost
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima