"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Seznam učitelů

Pro žáky i zákonné zástupce nabízíme možnost konzultací i mimo třídní schůzky a konzultační odpoledne. Doporučujeme si předem domluvit termín na základě rozvrhu hodin.

 

Jméno

Předměty

Kabinet

E-mail

Češík Jan, Mgr. (Če) Fy, M, IVT, třídní 5. C kabinet Fy (1. patro) cesikj@gyholi.cz
Daňková Andrea, Mgr. (Da) Aj, ředitelka školy ředitelna (1. patro) dankovaa@gyholi.cz
Doskočilová Jana, Mgr. (Do) Fj, Nj kabinet Nj (1. patro) doskocilovaj@gyholi.cz
Dvořáček Jiří, RNDr. (Dk) Bi, Ch kabinet Ch (2. patro) dvoracekj@gyholi.cz
Fišerová Magdalena, Mgr. (Fš) Nj kabinet Nj (1. patro) fiserovam@gyholi.cz
Hroch Michal, Mgr. (Hr) Hv, Rj, Z kabinet Hv (přízemí)  hrochm@gyholi.cz
Jandová Prokešová Lenka, Mgr. (JP) Vv, Čj kabinet Vv (3. patro) jandoval@gyholi.cz
Janů Marek, Mgr. (Jn) Bi, Z, třídní 4. A kabinet Bi (2. patro) janum@gyholi.cz
Kay Kateřina, Mgr. (Ky) Aj, třídní 2. C kabinet Aj (přízemí) kayk@gyholi.cz
Koláčková Miloslava, Mgr. (Ko) Fy, Ch kabinet Nj (1. patro) kolackovam@gyholi.cz
Kotyk Aleš (Kt) D, Rj, třídní 1. A kabinet D (2. patro) kotyka@gyholi.cz
Kotyzová Veronika, Mgr.  M, Z kabinet Z (2. patro) kotyzovav@gyholi.cz
Martincová Kristýna, Mgr. (Ma) M, VkO, ZSV, třídní 7. C kabinet Fy (1. patro) martincovak@gyholi.cz
Mauerová Zdeňka, Bc. Bi, Ch, PZ kabinet Bi (2. patro) mauerovaz@gyholi.cz
Nágr Milan, Mgr. (Ng) Tv kabinet Tv (přízemí) nagrm@gyholi.cz
Nečesaný Michal, Mgr. (Nč) Čj, D, třídní 3. A kabinet Z (2. patro)  necesanym@gyholi.cz
Nechvíle Jiří (Ne) Fy, M, zástupce ředitelky školy kancelář  (1. patro) nechvilej@gyholi.cz
Nováková Schättingerová Linda, Mgr. (N-S) Šj, VkZ, třídní 8. C, školní metodik prevence kabinet M (1. patro) schattingeroval@gyholi.cz
Poláková Nikola, Bc. (Pol) Čj, VkO, třídní 1. C knihovna (1. patro) polakovan@gyholi.cz
Půlpánová Dana, Mgr. (Pů) Bi, Tv kabinet Ch (2. patro) pulpanovad@gyholi.cz
Pýchová Eva, Mgr. (Pý) Čj, ZSV  knihovna (1. patro) pychovae@gyholi.cz
Raabenstein Schejbalová Zdeňka, Mgr. (RS) Aj kabinet Aj (přízemí) schejbalovaz@gyholi.cz
Rambousková Aneta, Mgr. (Rm) Aj, třídní 2. C kabinet Hv (přízemí) rambouskovaa@gyholi.cz
Sevránková Veronika, Mgr. (Sv) Aj, Šj kabinet Čj (přízemí) sevrankovav@gyholi.cz 
Spaniel Brian Aj kabinet Aj (přízemí) spanielb@gyholi.cz
Uhrinová Šarlota, Mgr. (Uh) Čj, D, třídní 6.C kabinet Čj (přízemí) uhrinovas@gyholi.cz
Valášková Jitka, Mgr. (Vš) Fy, M, PZ třídní 4. C, výchovná poradkyně kancelář (1. patro) valaskovaj@gyholi.cz
Vaňous Robert, Ing. (Vn) IVT kabinet IVT (3. patro) vanousr@gyholi.cz
Vlach Antonín, Mgr. (Vl) M, IVT kabinet IVT (3. patro) vlacha@gyholi.cz
Vohralík Václav, Mgr. (Vo) Bi, Tv kabinet Tv (přízemí) vohralikv@gyholi.cz
Vrbická Miroslava, Mgr. (Vb) Aj, Šj, Čj kabinet Aj (přízemí) vrbickam@gyholi.cz
 
více z kategorie Kontakt
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima