"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


ISIC karta 

ISIC karta slouží žákům školy pro vstup do budovy a výdej oběda. Kromě toho přináší jejímu držiteli ještě následující výhody:

 • je oficiálním průkazem studenta našeho gymnázia,
 • platnost ve 124 zemích světa, více než 42.000 slev po celém světě,
 • speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč,
 • příspěvek na kartu ISIC ve výši až 200 Kč ročně u několika bank v ČR,
 • slevy na více než 2.600 místech v ČR při nákupech, stravování a vzdělávání, na vstupném na festivaly, akce, do klubů, na permanentky v lyžařských areálech, při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky, na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek, při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách.

O průkazy ISIC se na naší škole stará paní Šárka Valentová. Žádost o vydání průkazu, prosím, vyplňte, podepište (u studentů mladších 15 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a zašlete uvedené kontaktní osobě na škole spolu s naskenovanou fotografií ve formátu .jpg (není nutná pasová fotografie, stačí výřez z civilní fotografie) a poplatkem 350 Kč. Hotový průkaz vám bude vydán ihned po doručení.

Požadavky na fotografie:

 • Velikost - minimálně 200px na šířku, doporučená celková velikost minimálně 20 Kb. Správný poměr stran upravíme sami.
 • Rozvrh - barevná pasová fotografie, ze snímku rozeznatelný nezakrytý obličej, za ním neutrální pozadí.
 • Kvalita - dostatečná kvalita, bez kostiček, nerozmazaný, bez vodotisků a vzorů, v reálných barvách.
 • Zdroj - nelze užít fotografie z jiných průkazů. Bývají na nich vodotisky, bezpečnostní vzory a kvalita skenu je všeobecně špatná.
 • Aktuálnost - fotka musí odrážet aktuální podobu držitele karty.

Jaké výhody přináší ISIC vydaný přímo naší školou?

Funguje jako čip na vstup a stravování. Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaná karta zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí prodlužovací známku ISIC, kterou získá pouze ve škole. Školní ISIC je levnější! Prvotní pořízení karty stojí 350 Kč. Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250 Kč. V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100 Kč. (ISIC v běžné distribuci nelze prodlužovat.)

Pro studenty prvních ročníků ve šk. roce 2024/2025

Pokyny pro objednání karty:

 • vyplnit písemně formulář v papírové podobě a tento formulář odevzdat ve škole, nebo zaslat poštou na adresu školy, nebo zaslat emailem v příloze na valentovas@gyholi.cz. Formulář si můžete stáhnout z našich stránek.
 • spolu s formulářem zaslat stejným způsobem fotografii (požadavky viz výše), originál vracíme,
 • poplatek 350,- Kč uhradit na bankovní účet školy č. 3415682/0300, v.s.: první část rodného čísla, text: jméno a příjmení.

Jelikož karta bude v září sloužit pro odběr oběda, tak je důležitá včasná objednávka. Poslední termín objednání je 20. 7. 2024.

Informace pro dojíždějící autobusem: Dopravci vyžadují své průkazky na slevu žákovského jízdného, ISIC nestačí. Kartičku si vyzvedněte na pobočce konkrétního dopravce a ve škole vám ji potvrdíme.

STÁHNOUT FORMULÁŘ ŽÁDOSTI

 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima