"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Složení předmětových komisí

Předmětová komise humanitních předmětů

Zajišťuje výuku českého jazyka, dějepisu, základů společenských věd, výchovy k občanství, výchovy ke zdraví, etiky, výtvarné výchovy a hudební výchovy. Nabízí volitelné semináře pro 3. a 4. ročník čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročník osmiletého studia). Podle zájmu studentů se konají semináře z dějin umění, dějepisu, psychologie, společenskovědní seminář, literární seminář, mediální výchova. Dále zajišťuje zapojení žáků do literárních a výtvarných soutěží. Komise se podílí na organizaci kulturních vystoupení pro veřejnost. Pro výuku je k dispozici učebna dějepisu, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, dvě učebny českého jazyka a žákovská knihovna.

Jméno učitele

Aprobace

Hroch Michal, Mgr. Hv, Rj, Z
Jandová Prokešová Lenka, Mgr. Vv
Kotyk Aleš D, Rj
Martincová Kristýna, Mgr. M, Ov
Nečesaný Michal, Mgr. Čj, D
Poláková Nikola, Bc. Čj, VkO
Pýchová Eva, Mgr. Čj, Et, Ov
Nováková Schättingerová Linda, Mgr. Čj, Šj
Uhrinová Šarlota, Mgr. Čj, D
 

 

 

 Předmětová komise cizích jazyků

Zajišťuje výuku angličtiny a druhého volitelného cizího jazyka (němčina, ruština, francouzština nebo španělština). Ve třídách vyššího gymnázia se na hodinách angličtiny podílí rodilý mluvčí. Komise zajišťuje volitelné semináře Anglický jazyk pro pracovní účely a seminář ze španělského jazyka pro 4. ročník (resp. 8. ročník osmiletého studia). Mezi pravidelné akce patří například zapojení do jazykových soutěží, filmová a divadelní představení v cizích jazycích nebo organizace jazykové soutěže "5 jazyků na podiu". Škola je akreditovaným zkušebním místem Cambridge zkoušek, v případě zájmu studentů komise zajišťuje možnost vykonat mezinárodní Cambridge zkoušky přímo ve škole. Dále komise pravidelně pořádá studijní zájezdy do zahraničí (např. Velká Británie, Španělsko, Německo, Francie, Švýcarsko). Pro výuku jsou k dispozici tři jazykové učebny.

Jméno učitele

Aprobace

Daňková Andrea, Mgr. Aj, Čj
Doskočilová Jana, Mgr. Fj, Nj
Fišerová Magdalena, Mgr. Nj
Hroch Michal, Mgr. Rj, Z, Hv
Kay Kateřina, Mgr. Aj, Čj, Fj
Kotyk Aleš D, Rj
Nováková Schättingerová Linda, Mgr Čj, Šj
Raabenstein Schejbalová Zdeňka, Mgr. Aj, Hv, Rj
Rambousková Aneta, Mgr. Aj
Sevránková Veronika, Mgr. Aj, Šj
Spaniel Brian Aj
Vrbická Miroslava, Mgr. Aj, Šj

 

 

Předmětová komise matematiky, fyziky a informatiky

Zajišťuje výuku matematiky, fyziky a informatiky a výpočetní techniky. Nabízí volitelné semináře pro 3. a 4. ročník čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročník osmiletého studia). Podle zájmu studentů se konají semináře z fyziky, matematiky, finanční gramotnosti a programování a robotiky. V případě zájmu mají studenti možnost navštěvovat astronomický kroužek, kroužek robotiky a šachový kroužek. Studentům je dále k dispozici 3D tiskárna, na které mohou realizovat své nápady. Mezi pravidelné akce patří zapojení do předmětových soutěží, logické olympiády, pořádání odborných exkurzí a přednášek. Pro výuku je k dispozici odborná učebny fyziky, moderně vybavená laboratoř fyziky, dvě učebny matematiky, dvě učebny výpočetní techniky a praktická dílna. Ve všech učebnách je k dispozici multimediální technika.

Jméno učitele

Aprobace

Češík Jan, Mgr. Fy, M
Koláčková Miloslava, Mgr. Fy, Ch
Kotyzová Veronika, Mgr.  M, Z
Nechvíle Jiří Fy, M
Martincová Kristýna, Mgr. M, Ov
Valášková Jitka, Mgr. Fy, M
Vaňous Robert, Ing. IVT
Vlach Antonín, Mgr. M, IVT

 

 

Předmětová komise biologie, chemie a zeměpisu

Zajišťuje výuku biologie, chemie a zeměpisu. Nabízí volitelné semináře pro 3. a 4. ročník čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročník osmiletého studia). Podle zájmu studentů se konají semináře z biologie, chemie, zeměpisu, globální a environmentální výchovy a geografických informačních systémů. Mezi pravidelné akce patří například zapojení do předmětových soutěží, pořádání odborných exkurzí a besed. S odborníky z vysokých škol komise spolupracuje formou přednášek a besed. Pro výuku jsou k dispozici v roce 2019 nově zrekonstruované a vybavené odborné učebny biologie, chemie a zeměpisu a laboratoře biologie a chemie. K dispozici je odborná studovna vybavená odbornou literaturou v češtině i angličtině a venkovní geologická učebna.

Jméno učitele

Aprobace

Dvořáček Jiří, RNDr. Bi, Ch
Hroch Michal, Mgr. Z, Hv, Rj
Janů Marek, Mgr. Bi, Z, Ge
Koláčková Miloslava, Mgr. Fy, Ch
Kotyzová Veronika, Mgr. M, Z
Mauerová Zdeňka, Bc. Bi, Ch
Půlpánová Dana, Mgr. Bi, Tv
Vohralík Václav, Mgr. Bi, Tv

 

 

Předmětová komise tělesné výchovy

Zajišťuje výuku tělesné výchovy. Organizuje lyžařské kurzy pro 2. ročník osmiletého studia a 1. ročník čtyřletého studia, plavecký výcvik pro 1. a 2. ročník osmiletého studia a pro 2. ročník čtyřletého studia a 6. ročník osmiletého studia sportovní kurz. Jako nepovinný předmět nabízí také sportovní hry. Mezi pravidelné akce patří například zapojení do sportovních akcí a turnajů v rámci Pardubického kraje. Pro výuku je k dispozici tělocvična, posilovna a venkovní sportovní areál.

Jméno učitele

Aprobace

Nágr Milan, Mgr. Tv
Půlpánová Dana, Mgr. Bi, Tv
Vohralík Václav, Mgr. Bi, Tv
 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima