"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Učebnice pro výuku

V přiloženém seznamu naleznete přehled učebnic pro jednotlivé ročníky pro školní rok 2023/2024. Pro třídy nižšího gymnázia většinu učebnic zajišťuje škola (výjimku tvoří např. pracovní sešity). Studenti vyššího gymnázia si učebnice zajišťují sami. Případné nejasnosti řešte s jednotlivými vyučujícími.

Informace o učebnicích pro výuku cizích jazyků na vyšším gymnáziu žákům sdělí vyučující na první hodině. 

Učebnice a další materiály můžete nabízet či shánět v průběhu celého školního roku také na https://www.skolniburza.cz/gyholi

 

 

 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima