"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Historie školy


jaro 1953
Zahájeny přípravy ke zřízení jedenáctileté střední školy (JSŠ) v Holicích. Krajská výběrová komise vybrala 35 studentů do 9.ročníku jedenáctiletky. V důsledku nedostatku finančních prostředků a kvalifikovaných učitelů nebyla zatím škola otevřena.

1. září 1954
Prvních 36 žáků 9.ročníku JSŠ Holice zahájilo v sále restaurace Na Špici se svými učiteli tříleté studium na 3.stupni. Prvním ředitelem byl jmenován Pavel Hiller.

9. červen 1957
Slavnostní zahájení prvních maturitních zkoušek v sále kina U krále Jiřího.

31. srpen 1958
Ze školy odešel ředitel Pavel Hiller na učitelské místo na JSŠ do Přelouče. Novým ředitelem jmenován Václav Vojtěch.

1. září 1960
Jedenáctileté střední školy přeměněny na dvanáctileté střední školy v souvislosti s prodloužením povinné školní docházky na 9 let.

1. září 1961
Od školního roku 1961/62 má škola nový název: Střední všeobecně vzdělávací škola

1. leden 1961
Dvanáctileté střední školy zrušeny. Vznikly základní devítileté školy a střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ). V Holicích existují obě školy se společným ředitelstvím.

29. leden 1961
Slavnostně otevřena přístavba školy.

1. září 1962
Otevřena jedna třída střední školy pro pracující. Její absolventi maturovali v r. 1965.

1. září 1965
Po úpravě osnov zavedena na SVVŠ humanitní a přírodovědná větev. V Holicích otevřena jen jedna humanitní větev.

1. září 1968
Tříleté SVVŠ přeměněny na čtyřletá gymnázia. Studenti 2. a 3. ročníku pokračují ve studiu podle dosavadních osnov SVVŠ.

listopad 1968
Holičtí studenti se připojili ke stávce vysokoškolských studentů proti postupující normalizaci a omezování akademických svobod.

1. září 1969
Dosavadní jednotné ředitelství gymnázia a ZDŠ bylo zrušeno a vznikly dvě samostatné školy Gymnázium Holice a ZDŠ Holubova.

1. září 1970
Na gymnáziu nově otevřena vedle humanitní větve i větev přírodovědná.

1.září 1972
Gymnázium dosáhlo plného počtu osmi tříd ve čtyřech ročnících.

1. září 1978
V prvních ročnících zrušeno dělení na větve v souvislosti se zavedením polytechnického vyučování na gymnáziích.

1. srpen 1980
Ředitel školy Václav Vojtěch odešel do důchodu. Do funkce ředitele jmenována Marie Poláčková.

27. říjen 1984
Proběhly oslavy 30. výročí založení školy.

21. listopad 1989
Holičtí gymnazisté se připojili ke stávce divadel, vysokých a středních škol na protest proti zásahu pohotovostního pluku SNB proti pokojné demonstraci studentstva, která proběhla 17.listopadu na Národní třídě v Praze.

27. listopad 1989
Studenti a pracovníci školy se připojili ke generální stávce, jejíž účastníci požadovali zrušení vedoucí úlohy KSČ a obnovu demokratických svobod.

1. září 1990
Gymnázium získalo právní subjektivitu. Na školu nastoupili první studenti sedmiletého gymnázia. Všichni pedagogičtí pracovníci se stali zaměstnanci školy.

1. říjen 1994
Proběhly oslavy 40. výročí založení školy.

11. duben 1996
Ministr školství Ivan Pilip navštívil naši školu. Jednalo se o první návštěvu představitele vlády na gymnáziu.

1. září 1997
Na školu nastoupili první studenti osmiletého gymnázia.

1. září 1998
Školní rok byl zahájen slavnostním položením základního kamene nové školní budovy Na Mušce.

31. leden 1999
Škola získala čestný název Gymnázium Dr. Emila Holuba.

31. srpen 1999
Za účasti ministra školství Eduarda Zemana a dalších osobností veřejného a politického života byla slavnostně otevřena nová školní budova.

1. leden 2003
Dokončena výstavba nového sportovního areálu školy.

1. září 2003
Gymnázium dosáhlo plného počtu dvanácti tříd. Na škole je 8 tříd osmiletého a 4 třídy čtyřletého studia.

27. květen 2004
První absolventi osmiletého studia převzali v aule gymnázia maturitní vysvědčení.

25. září 2004
Proběhly oslavy 50. výročí založení školy.

1. srpen 2006
Dosavadní ředitelka Mgr. Marie Poláčková odešla do důchodu a na základě výsledků konkurzního řízení nastoupil nový ředitel Ing. Milan Hrdlička.

1. září 2007
První ročník osmiletého studia zahájil výuku podle nového školního vzdělávacího programu.

1. září 2009
První ročník čtyřletého studia zahájil výuku podle nového školního vzdělávacího programu.

1. srpen 2013
Dosavadní ředitel Ing. Milan Hrdlička odešel do důchodu a na základě výsledků konkurzního řízení nastoupila nová ředitelka Mgr. Andrea Daňková.

27. září 2014
Proběhly oslavy 60. výročí založení školy.

27. září 2019
Proběhly oslavy 20. výročí otevření školního areálu v ulici Na Mušce.

 

 
více z kategorie Veřejnost
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima