"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Školní jídelna 

Změna jídelníčku

Z provozních důvodů dochází ke změně jídelníčku ve čtvrtek 8. 6. a v pátek 9. 6.

8. 6. pol. zel. s bulgurem
Myslivecká hovězí pečeně, rýže

9. 6. pol. hrachová
Těstoviny s mákem, šlehaný tvaroh

JÍDELNÍ LÍSTEK - ČERVEN 2017

 

 

Vedoucí školní jídelny: Iva Kühnelová

Adresa: Školní jídelna gymnázia, Na Mušce 1110, 534 01 Holice

STÁHNOUT PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ

 

 

Poskytování informací o potravinách spotřebitelům „Alergeny ve školních jídelnách"

Dne 13. prosince 2014 vstoupila v platnost povinnost poskytovat informace o potravinách spotřebitelům vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Dále je zde platná vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů – dle § 8, odst. 10.
Školní jídelna podává informace o alergenech v potravinách a v pokrmech na jídelníčcích a na webových stránkách.

STÁHNOUT Seznam alergenů

 

Provozní řád

Školní jídelna se řídí vyhláškou o školním stravování č.107/2005 Sb. z 25. 2. 2005 a hygienickými předpisy-vyhláškou č.137/2004 Sb. ze dne 17. 3. 2004, vyhláškou o závodním stravování č.84/2005 Sb. ze 14. 2. 2005 a vyhláškou 602/2006 Sb.
K nahlédnutí v kanceláři ŠJ.

STRAVNÉ
Stravné se platí na účet školní jídelny č. 230088706, kód banky 0300, nebo v hotovosti poslední týden v měsíci na následující měsíc dopředu v kanceláři školní jídelny.

PŘIHLÁŠENÍ OBĚDU
Obědy se přihlašují ISIC kartou přes terminál u kanceláře ŠJ. Terminál umožňuje přihlásit obědy pouze na aktuální a následující týden. Poslední týden v měsíci lze objednat obědy na celý následující měsíc v kanceláři ŠJ.

VÝŠE STRAVNÉHO
Od 11 do 14 let 25,00 Kč
Nad 14 let ve školním roce 27,00 Kč

VÝDEJ OBĚDŮ
11.00 – 12.45 hodin
Není možné si oběd odnášet domů v jídlonosiči. Pouze v případě nemoci je možné první den nemoci si tento oběd odnést domů.

SYSTÉM ISIC KARET
Každý strávník si objedná ISIC kartu za 290,- Kč u paní Valentové v kanceláři školy. ISIC karta slouží pouze jednomu strávníkovi a není možné ji předávat jiné osobě.

ZTRÁTA ČIPU
V případě ztráty nebo poškození čipu si musí strávník zakoupit čip nový za poplatek 100,- u paní Valentové v kanceláři školy a musí to také nahlásit v kanceláři školní jídelny u paní Kühnelové.

ZAPOMENUTÍ ISIC KARTY
V případě zapomenutí ISIC karty musí strávníci požádat o náhradní doklad v kanceláři ŠJ během dopoledních přestávek.

ODHLÁŠKY OBĚDU
Oběd na následující den se musí odhlásit DEN PŘEDEM do 13.00 hodin, na pondělí v pátek do 13.00 hodin v přihlašovacím boxu u kanceláře ŠJ nebo telefonicky na čísle 724238715, nebo 466682266. V případě nemoci má strávník nárok na odběr obědu pouze první den nemoci dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. § 4.
Dle vyplněné přihlášky ke stravování, lze za všechny zaplacené, ale odhlášené obědy vrátit přeplatek na bankovní účet plátce a to po vyúčtování, které je vždy k 30.6.
PRÁZDNINY a SVÁTKY jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky. Výlety a školní akce si musí odhlásit každý SÁM a to několik dnů předem, nelze nechávat odhlášení na poslední den.

JÍDELNÍ LÍSTEK JE VYVĚŠEN. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle přílohy 1 a 2 k vyhlášce č.107/2005 Sb.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY k provozu jídelny přijímá Iva Kühnelová, vedoucí ŠJ.

 
více z kategorie Ostatní
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima