"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Kroužky ve školním roce 2016/2017

Informace o kroužcích pro školní rok 2016/2017 budou průběžně aktualizovány.

Pro přihlášení kontaktujte lektory.

 Pro žáky gymnázia:

TECHNICKÉ KRESLENÍ

 • pro žáky vyššího gymnázia
 • pod záštitou firmy Erwin Junker Grinding Technology
 • práce s programem Solid Edge
 • lektor: Ing. Petr Šnobl
 • 15:25 – 16:55 v učebně výpočetní techniky
 • konkrétní den v týdnu bude stanoven podle možností přihlášených žáků
 • přihláška

KROUŽEK PROGRAMOVÁNÍ - BALTÍK

 • Baltík je výukový multimediální programovací kreslicí nástroj, rozvíjí logické myšlení a tvořivost. Žáci se naučí ovládat počítač, základy textového a grafického editoru, internet, základy algoritmizace a programování.
 • mnohaleté zkušenosti a úspěchy v mezinárodních soutěžích
 • pro všechny žáky gymnázia a žáky základních škol
 • kroužek povedou Matyáš Vohralík a Ing. Robert Vaňous
 • délka kroužku: 90 min. / 1x týdně, říjen - červen
 • termín: pátek 12:45 – 15:30 v počítačové učebně UVT1. Lze se domluvit i na individuálním příchodu.
 • cena: 300,- Kč pro žáky gymnázia (pokrývá licenci programu pro domácí použití), pro cizí zájemce: 500,- Kč (300,- Kč licence programu pro domácí použití + 200,- Kč kurzovné)
 • Kroužek má vlastní web
 • on-line přihláška

 


PSANÍ VŠEMI DESETI

 • výuka psaní všemi deseti na klávesnici, zdokonalení techniky, rychlosti a přesnosti
 • využití programu VŠEMI DESETI – 103 lekcí pro začátečníky, 77 lekcí standard, 54 lekcí pro pokročilé
 • pro všechny žáky gymnázia
 • lektor: Ing. Robert Vaňous
 • délka kurzu: 15 lekcí (lekce = 60 minut), říjen - leden
 • kurz bude probíhat v pondělí od 13:45 - 14:45 v počítačové učebně (možnost změny po dohodě s vyučujícím)
 • cena 675,- Kč

 

SOFTBALL - ve spolupráci s oddílem Pasos Pardubice

 • zaměření na rozvoj základních sportovních dovedností v různých míčových hrách a gymnastice, specializace na softball, kde vznikla spolupráce s Pardubicemi v mládežnické kategorii.)
 • účast na sportovní reprezentaci školy, výjezdy na softballové hřiště v Pardubicích, možné turnaje v rámci oblasti – Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, Choceň, Pardubice.
 • pro žáky nižšího gymnázia
 • délka kroužku: 90 min. / 1x týdně, září - červen
 • vedou učitelé Tv - trenér v oboru
 • cena 500,- Kč
 • předpokládaný čas kroužku: středa 14:30 – 16:00, tělocvična a hřiště gymnázia

 

VOLEJBAL

 • pro žáky vyššího gymnázia a pokročilé z nižšího gymnázia
 • pro chlapce i dívky
 • čtvrtek 15:30 - 17:00
 • vedou učitelé Tv
 • bez poplatku

 

SBOROVÝ ZPĚV

 • studenti se učí základy sborového zpívání a rozvíjí techniku vícehlasého zpěvu
 • účast na školní akademii, adventním koncertě naší školy, na vánočním koncertě v holickém kostele
 • pro všechny žáky gymnázia
 • lektor: Mgr. Helena Drahošová
 • délka kroužku: 45 min.
 • 1xtýdně – říjen – prosinec/ + třídenní soustředění (listopad/prosinec)
 • pondělí po 6. vyučovací hodině v aule
 • soustředění Běleč nad Orlicí
 • cena: dle ceníku ubytování a stravování na soustředění, lekce ve škole zdarma

 

HRA NA AFRICKÉ BUBNY DJEMBE

 • studenti hrají různá rytmická cvičení, při nichž dochází k souhře, propojování mozkových hemisfér a tréninku paměti
 • vystoupení a reprezentace na příležitostných akcích školy
 • pro všechny žáky gymnázia
 • lektor: Mgr. Helena Drahošová
 • délka kroužku: 45 min.
 • 1xtýdně od 2. pololetí leden – červen
 • pondělí po 6. vyučovací hodině ve studovně
 • cena: ZDARMA

 

Pro všechny zájemce:


ŠPANĚLŠTINA PRO ŽÁKY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA A ZŠ

 • zaměření na konverzaci a praktické užití jazyka, studijní materiál zajistí lektorka
 • pro žáky nižšího gymnázia a žáky základních škol (6. – 9. tř.)
 • délka kurzu: 30 lekcí (lekce = 90 min.), říjen - červen
 • lektor: Mgr. Linda Nováková Schättingerová
 • cena 2.100,- Kč
 • předpokládaný čas kroužku: odpolední hodiny v jazykové učebně 3

 

ŠPANĚLŠTINA PRO DOSPĚLÉ

 • pro začátečníky
 • zaměření na konverzaci a praktické užití jazyka
 • studijní materiál zajistí lektorka
 • délka kurzu: 15 lekcí (lekce = 90 min.), říjen - leden
 • lektor: Mgr. Linda Nováková Schättingerová
 • cena 3.000,- Kč
 • předpokládaný čas kurzu: odpolední hodiny v jazykové učebně 3

 

FRANCOUZŠTINA PRO ŽÁKY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA A ZŠ

 • zaměření na konverzaci a praktické užití jazyka, studijní materiál zajistí lektorka
 • pro žáky nižšího gymnázia a žáky základních škol (6. – 9. tř.)
 • délka kurzu: 30 lekcí (lekce = 90 min.), říjen - červen
 • lektor: Mgr. Jana Doskočilová
 • cena 2.100,- Kč
 • předpokládaný čas kroužku: úterý nebo středa v odpoledních hodinách v jazykové učebně 3

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 • pro dospělé a studenty (amatéři i pokročilí, vhodné jako příprava na talentové zkoušky)
 • seznámení se základními technikami a klasickými výtvarnými žánry
 • délka kurzu: 15 lekcí (lekce = 120 min.), říjen - leden
 • lektor: akad. mal. Věra Zahradníková
 • cena 3.750,- Kč
 • předpokládaný čas kurzu: odpolední hodiny v učebně výtvarné výchovy

 

 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima