"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Kroužky ve školním roce 2019/2020

 

Nabídku kroužků pro Vás připravujeme, informace budeme zveřejňovat v průběhu měsíce září. Se zahájením činnosti počítáme od začátku října. Pro další informace kontaktujte lektory.

ŠKOLNÍ SBOR

 • Zkoušky: každé pondělí (mimo první v měsíci) od 13.40 do 14.30
 • Kroužek funguje během celého roku. Během 1. pololetí sbor absolvuje 3denní soustředění v Bělči nad Orlicí
 • Věkové rozmezí: studenti nižšího i vyššího gymnázia
 • Program: Nacvičujeme moderní sborové písně populární hudby, z filmů, inspirujeme se i etnickou hudbou (hlavně africkou a afroamerickou)
 • Výstupy: sbor účinkuje na veřejných kulturních akcích školy - studentská akademie, soutěž 5 jazyků na pódiu, adventní koncert, benefiční koncert
 • Cena: zdarma
 • Sbormistr: Mgr. Marie Filipová, filipova@gyholi.cz

ASTRONOMICKÝ KROUŽEK

 • Kroužek pro všechny zájemce o astronomii
 • Absolvent získá řadu teoretických i praktických znalostí z oblasti astronomie
 • Pozorovaní Slunce, planet Sluneční soustavy a objektů hlubokého vesmíru
 • Předpokládaný čas: pět tříhodinových bloků během pololetí + mimořádné pozorování
 • Lektor: Mgr. Jan Češík, cesik@gyholi.cz
 • Cena: 500,- za pololetí

ROBOTIKA A 3D TISK

 • Stavba a programování robotů (Ozobot, Lego Mindstorms) - využití čidel, programování pohybu a orientace v prostoru
 • Základy 3D tisku
 • Určeno zejména pro žáky druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázia
 • Termín - středa od 16:00 do 17:30
 • Informace a přihlášky: Ing. Robert Vaňous, vanous@gyholi.cz
 • Po dohodě se zájemci jedna ze dvou možných variant:
  • 1. Každý týden od října 2019 do ledna 2020 zdarma (hrazeno z projektu I-KAP), v případě zájmu pokračování od února do června (nehrazeno z projektu, cena 500,-) - celkem za celý školní rok 30 x 90 minut.
  • 2. Jednou za čtrnáct dní od října 2019 do června 2020 zdarma (hrazeno z projektu I-KAP) - celkem za celý školní rok 15 x 90 minut.

BADATELSKÝ KROUŽEK

 • Experimenty a poznávání přírodních zákonů badatelským způsobem (kladivo, pájka, mikroskop, zápalky, zkumavka, čočka, izolepa, špagety, oštěp a kyselina v akci!)
 • Kroužek pro mladé vědce z druhého stupně základních škol a nižšího stupně gymnázia
 • Říjen 2019 – leden 2020 zdarma (hrazeno z projektu I-KAP)
 • Termín bude upřesněn na základě možností lektorů a žáků
 • Informace a přihlášky: Mgr. Marek Janů, janu@gyholi.cz
 • Po dohodě se zájemci jedna ze dvou možných variant:
  • 1. Každý týden od října 2019 do ledna 2020 zdarma (hrazeno z projektu I-KAP), v případě zájmu pokračování od února do června (nehrazeno z projektu, cena 500,-) - za celý školní rok 30 x 90 minut.
  • 2. Jednou za čtrnáct dní od října 2019 do června 2020 zdarma (hrazeno z projektu I-KAP) - za celý školní rok 15 x 90 minut.

ŠPANĚLŠTINA PRO ŽÁKY NIŽŠÍHO GYMNÁZIA A ZŠ

 • Zaměření na konverzaci a praktické užití jazyka, studijní materiál zajistí lektorka
 • Pro žáky nižšího gymnázia a žáky základních škol (6. – 9. tř.)
 • Délka kurzu: 30 lekcí (lekce = 90 min.), říjen - červen
 • Lektor: Mgr. Linda Nováková Schättingerová, schattingerova@gyholi.cz
 • Cena 2.100,- Kč
 • Předpokládaný čas kroužku: podle dohody v úterý nebo čtvrtek v odpoledních hodinách v jazykové učebně 3

ŠPANĚLŠTINA PRO DOSPĚLÉ

 • Pro začátečníky
 • Zaměření na konverzaci a praktické užití jazyka
 • Studijní materiál zajistí lektorka
 • Délka kurzu: 15 lekcí (lekce = 90 min.), říjen - leden
 • Lektor: Mgr. Linda Nováková Schättingerová, schattingerova@gyholi.cz
 • Cena 3.000,- Kč
 • Předpokládaný čas kurzu: podle dohody v úterý nebo čtvrtek v odpoledních hodinách v jazykové učebně 3

 

 
více z kategorie Student
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima