"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Informace o škole

Gymnázium Dr. Emila Holuba, jehož zřizovatelem je Pardubický kraj, má dle rejstříku škol kapacitu 400 žáků v osmiletém a čtyřletém vzdělávacím programu. Škola disponuje novým školním areálem, jehož součástí je kromě tělocvičny, jídelny, multimediální auly a bufetu i venkovní sportoviště. Samozřejmostí jsou moderní jazykové a počítačové učebny, laboratoře, bezbariérový přístup či pokrytí školy Wi-Fi signálem.

Studenti si vybírají z 5 cizích jazyků, ve vyšších ročnících volí semináře dle svého budoucího zaměření. Kromě tradičních seminářů, které prohlubují znalosti v jednotlivých předmětech, nabízíme i specializované – např. finanční matematiku, dějiny umění či geografické informační systémy. Jsme partnerskou školou Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice a Evropského vzdělávacího centra, pod jehož záštitou nabízíme kurzy k renomovaným Cambridge zkouškám z angličtiny, vedené rodilým mluvčím. Naši absolventi si ze školy kromě maturitního vysvědčení odnášejí i mezinárodně uznávaný doklad o získaném vzdělání, jenž je součástí tzv. Europassu.

Identifikační údaje

 • Název školy dle rejstříku škol a školských zařízení: Gymnázium Dr. Emila Holuba, Holice, Na Mušce 1110
 • IČO 48 161 101
 • IZO 048 161 101
 • RED IZO 600 012 301

Zřizovací listina

 • KrÚ 3094/2014/18 OŠK

Právní forma

 • příspěvková organizace zřízená krajem

Číslo bankovního účtu

 • 3415682/0300 - škola
 • 159482726/0300 - školní jídelna
 • 230088706/0300 - účet pro platby stravného

Studijní obory

 • 79-41-K/41 Gymnázium - čtyřleté studium
 • 79-41-K/81 Gymnázium - osmileté studium

Počet tříd

 • 8 tříd osmiletého studia
 • 4 třídy čtyřletého studia

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Fotogalerie školy

 
více z kategorie Veřejnost
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima