"Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své."
Dr. Emil Holub


Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

Zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním kódem se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí, za oznámená. Písemná rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v sekretariátu školy. Při této příležitosti je možné zároveň odevzdat zápisový lístek.

Výsledky přijímacího řízení do primy – 2. kolo

Přehled bodů

Přijatí uchazeči

 

Výsledky přijímacího řízení do 5. ročníku oboru 79-41-K/81 Gymnázium konaného dne 19. 5. 2017:

Přehled bodů

Přijatí uchazeči

 

Gymnázium - čtyřletý obor

Přehled bodů

Přijatí uchazeči

 

Gymnázium - osmiletý obor

Přehled bodů

Přijatí uchazeči

 

Kritéria přijímacího řízení - kvinta

Kritéria přijímacího řízení - PRIMA

formulář přihlášky

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 

 
více z kategorie Uchazeč
© 2015 | Gymnázium Dr. Emila Holuba
tvorba webových stránek: logo-mima